MEB, öğretmenleri ezberciliğe yönlendiriyor

0
99

Mahir Boynukalın

Her fırsatta ezberciliğe karşı olduğunu söyleyen MEB yöneticileri, Kariyer Basamakları Sınavı ile öğretmenleri ezberciliğe yönlendiriyor. Öğretmenlerin yıllardır uğradıkları kayıpları görmezden gelen iktidar, “Bu sınavdan 70 puan alırsanız maaşınız 1000-2000 TL artacak” diyor. Yaşam şartlarının zorluğu karşısında dayanamayan pek çok öğretmen, bir süre sonra unutacağı ve hiçbir yararını görmeyeceği konuları ezberlemeye çalışıyor.

14 Ekim 2022 tarihinde bir araya gelen 13 eğitim sendikası, öğretmenlerin mesleki birikimini yok sayan, 19 Kasım tarihinde gerçekleşecek olan kariyer basamakları sınavının iptali yanında şunları talep etti:

  • Eğitim-öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ayrım gözetmeksizin tüm eğitim çalışanlarına bir maaş tutarında ödenmesi,
  • Tüm eğitim çalışanlarına yoksulluk sınırının üzerinde bir ücret artışı sağlanmasına ilişkin düzenleme yapılması,
  • Kamuda mülakat uygulamasına son verilmesi,
  • Tüm eğitim çalışanlarına sosyal devlet ilkesi gereği ayrım yapılmaksızın; giyim, ulaşım, barınma, beslenme, yakıt, kira yardımı yapılması ve aile çocuk yardımı tutarlarının iyileştirilmesi,
  • Vergi dilimi adaletsizliğine son verilmesi,
  • Öğrencilerin en temel hakkı olan eğitim, barınma ve beslenme haklarının, sosyal devlet anlayışıyla devlet güvencesine alınması ve kamusal eğitim sağlanması.

Ortak taleplere yönelik herhangi bir adım atılmaması üzerine 2 Kasım 2022 Çarşamba günü, “Eğitim emekçilerinin ihtiyacı kariyer değil, insanca yaşayacak ücret, sağlıklı çalışma koşulları ve güvenli gelecektir” vurgusu ile bir günlük iş bırakma eylemi yapıldı. Tüm eğitim iş kolu çalışanlarını ilgilendiren talepler şehir meydanlarında yapılan basın açıklamaları ile Türkiye’nin her tarafında dile getirildi.

Öğretmenlerin karnı doymuyor!

Son on yılda öğretmenlerin satın alma gücü önemli oranda düştü. 9/1 derecedeki bir öğretmen 2010 yılında maaşı ile 13 çeyrek altın alabiliyorken, on yıl sonra aynı öğretmen maaşına ek yaparak 6 çeyrek altın alabilir hale geldi.

pastedGraphic.png

2021 yılının ilk yarısında 4607 TL olan en düşük öğretmen maaşı yılın ikinci yarısında Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in açıklamasına göre 5 bin 97 liraya çıktı. 2022 Temmuz ayında kadrolu öğretmen maaşı en düşük 10 bin TL iken, en yüksek 12 bin TL’ye kadar çıkabildi. 

Türkiye’deki öğretmenlik mesleği, mesleki haklar bakımından OECD ülkeleri sıralamasında son sıralarda yer almayı sürdürüyor. Açlık sınırının altında ücretlerle çalışan, kredi ve borç batağına saplanan, hatta ek iş yapmak zorunda kalan öğretmenler, mesleklerinin gün geçtikçe değersizleştirilmesine dur denilmesini istiyor. Eğitim ve bilim emekçileri, ILO ve UNESCO tarafından 5 Ekim 1966’da kabul edilen “Öğretmenlerin Statüsüne İlişkin Tavsiye Kararı”nın eksiksiz uygulanmasını ve başta 3600 ek gösterge olmak üzere, ekonomik, sosyal, mesleki ve özlük haklarının kabul edilmesini istiyor.

Öğretmenler ne istiyor?

Öğretmenler, “Öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştıran, öğretmenlerin ekonomik sorunlarına çözüm üretmeyen, eşit işe eşit ücret ilkesini ortadan kaldıran, öğretmenler arasındaki ayrımcılığı ve eşitsizliği derinleştiren” Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun (ÖMK) iptal edilmesini ve yerine, eğitim emekçilerinin çalışma ve yaşam koşullarını düzelten; ekonomik, sosyal ve özlük haklarını dikkate alan yeni bir yasa çıkartılmasını istiyor.

YÖK 41 yaşında!

Öğretmenlerin yaşadığı sorunların benzerini üniversitelerde akademisyenler de yaşamaktadır. Faşist-darbeci zihniyetin abluka altına aldığı üniversiteler siyasal iktidarların payandası haline dönüştürüldü. Üniversiteleri aile şirketi gibi gören rektörler akademik özgürlüğü ortadan kaldırdı. Ticarileşme ve muhafazakarlaşmanın, liyakatsiz atamaların merkezi yapılan üniversitelerde özgür bilimsel çalışma yapılamaz hale geldi.

Dünya Öğretmenler Günü 5 Ekim!

Dünyada 1994’ten beri 100’den fazla ülkenin eğitim sendikası 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü’nü kutlamaktadır. Bu konuda 5 Ekim 2022 tarihinde Eğitim Sen’in yapmış olduğu açıklama şöyle: “Türkiye’de Öğretmenlik Meslek Kanunu’na karşı emeğimizi, onurumuzu ve çalışma barışımızı korumaya çalışırken 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü,  Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi’ni önümüze örnek bir belge olarak koymaktadır. Bu belge 1966 yılında ILO ve UNESCO arasındaki iş birliği sonucunda ortaya çıkmış uluslararası bir belgedir ve 56 yıldır güncellenerek yaşamaktadır. Belge adeta öğretmenlerin ve eğitim emekçilerinin uluslararası yasasıdır. Tavsiye’yi, UNESCO ve ILO’nun kararları üzerine uluslararası öğretmen örgütleri ve sendikaları oluşturmuştur.”  Bilimsel eğitim ve özgür düşünce ortamında yana olan öğretmenler 12 Eylül darbecilerinin topluma ve öğretmenlere yönelik baskı, işten atma ve işkencelerin yaşandığı bir ortamda ilan edilen 24 Kasım’ı Öğretmenler Günü olarak kutlamak istememektedir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.