Odak: 71 devrimciliğinin özlemlerine, militan çizgisine sahip çıkıyoruz, Denizleri güçlü mücadele yoldaşlığı ile anıyoruz

0
1037

Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan bundan 49 yıl önce asılarak katledildiler. THKO önderi bu üç devrimci tam 49 yıldır Türkiye halklarının gönlünde taht kurdu. Oligarşi, onları idam etti ama idealleri, örnek yaşantıları, yiğitlikleri ve devrimci kişilikleri halklarımıza esin kaynağı oldu; mücadeleleri mücadelemizde, isimleri isimlerimizde yaşıyor.

Denizler yaşadıkları dünyanın ve ülkemizin adaletsiz düzenine karşı devrimci bir tavır almışlardı. Onlar anti-emperyalist yurtseverliği sosyalizm ideali ile birleştirmişler; kurtuluşun yolunun örgütlenmeden ve devrimci bir savaştan geçtiği bilincine varmışlardı. İnandıkları yolda cesaretle ve samimiyetle yürüdüler.

Hazırlıksız harekete geçtikleri için kısa sürede yenildiler ama söz konusu yenilgi aynı zamanda büyük bir başarının ifadesiydi. Öyle ki Türkiye’nin bütün namuslu ve dürüst insanlarının yüreği Denizlerin idamını engellemek için attı. Kızıldere eylemi aynı amaçla yapılmıştı. Denizler idam sehpasına devrimci kararlılıkla çıktılar. Deniz Gezmiş’in son sözleri, “Yaşasın Türkiye halkının bağımsızlığı. Yaşasın Marksizmin, Leninizmin yüce ideolojisi. Yaşasın Türk ve Kürt halklarının bağımsızlık mücadelesi, kahrolsun emperyalizm!” oldu.

Denizler devrimci yurtseverliği proletarya enternasyonalizmiyle birleştirerek 1971 devrimci çıkışlarının ilk adımını attılar. Halk sevgisinin, insan sevgisinin direnişçiliğin, dayanışmacılığın ve devrimci kararlılığın örneği oldular. Bugün Türkiye’nin başına çöreklenmiş olan gericiler 60’lı yıllarda Amerika’ya secde ederlerken onlar Filistinli devrimcilerin kamplarında eğitim aldılar ve Siyonizm’e karşı mazlum Filistin halkının yanında savaştılar.

Ülkemiz bugün ne yazık ki 70’li yılların Türkiye’sinden çok daha kötü durumdadır. O günlerde devrimcilere karşı sokak gücü olarak kullanılan dinci gericiler bugün iktidara geldiler ve dinci faşist bir rejim kurdular. Ülkemizin ilerici güçleri o zamandan bu yana tasfiye edilmektedir. Gerici gidişi halkın ve insanlığın lehine çevirmemiz gerekiyor.

Bizler Odak Dergisi okurları yani Direnişçiler olarak halkımızın mutluluğu, ülkemizin bağımsızlığı için; halkların kardeşçe yaşayacağı sosyalist bir Türkiye’nin özlemini taşıyoruz. 71 devrimciliğinin özlemlerine, militan çizgisine sahip çıkıyoruz. Bu zamana kadar yaratılan hangi direnişçi değer ve tutum varsa kendimize örnek alıyoruz.

Bugün Denizlerin son mektuplarında ve idam sehpasında haykırdıkları sesi yüreklerimizde derinden hissediyoruz. Onların ideallerinin bizlerin ideali olduğu bilinciyle darağacındaki 3 fidan; Hüseyin İnan, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan nezdinde devrim ve demokrasi şehitlerimizi güçlü mücadele yoldaşlığı ile anıyoruz.

Yaşasın Türkiye devrimci hareketi! Yaşasın ezilen halklarımızın kardeşliği! Kahrolsun emperyalizm ve onun işbirlikçileri!

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.