Eğitimde ‘Sözde’ Reform Hareketleri

0
1683

AKP’nin eğitim sisteminde hayata geçireceği yeni uygulamalar “Eğitimde 2023 Vizyon Belgesi” toplantısında kamuoyuna duyuruldu.

Beştepe’deki Saray’da yapılan toplantıda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konuşmaları ile AKP eliyle eğitimin içinin nasıl boşaltılacağı bir kez daha açıklanmış oldu. Toplantıda 2023 eğitim vizyonunun işe insandan başlayacağı belirtildi ancak atanamadığı için intihar eden öğretmenler, eğitimin gericileşmesi ve niteliksizleşmesi gerçekliği görmezden gelindi.

Açılış konuşmasını yapan Bakan Ziya Selçuk, esnek, modüler, daha az ders saati ve çeşidinin olduğu bir müfredat hazırlanacağını söyledi. Selçuk ayrıca, “Okul yöneticilerimizin yetki ve sorumluluklarını kısmen artırıyoruz. Önümüzdeki süreçte tüm yöneticilerimizin ehliyet ve liyakat temelli olması konusunda ülke çapında bir bakış açısını da paylaşmış olacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise konuşmasında, “Öğretmen sayımızı 920 binin üzerine çıkardık. Hiçbir eğitim kademesinde derslerin boş geçmemesini temin ettik. Ders kitaplarını tüm öğrencilere ücretsiz olarak veriyoruz. Eğitimin içeriğinin geliştirilmesi konusunda da pek çok adım attık. Bu konuda arzu ettiğimiz ilerlemeyi kaydedemediğimizi özeleştiri olarak her fırsatta ifade ediyorum. Eğitim öğretim meselesi özünde bir insan meselesidir. İnsana dair olumlu ve olumsuz her şeyi eğitimin içinde bulmak mümkün.” açıklamasında bulundu.

Konuşmasının devamında öğretmenlik meslek kanunu çıkarılacağını söyleyen Erdoğan, öğretmenliğe kabulde uygulanan pedagojik formasyon şartının da kaldırılacağını belirtti. Eğitimi cemaatlerin eline bırakıp gericileşmenin önünü açan Erdoğan konuşmasının bir bölümünde FETÖ’ye değinerek “Biz çocuklarımızı diploma yapma peşinde koşarken onların gönüllerini doyurmayı ihmal ettik. Çocuklarımızın terbiyesini eksik bırakmakla ne büyük hata yaptığımızı daha iyi anlıyoruz. Geçmişte FETÖ gibi terör örgütleri eğitim sisteminin bu eksiğini kullanarak toplumumuzu ele geçirmeye çalışmışlardır. Millete verdiğimiz söz gereği eğitim sistemimizi dershanelere ihtiyaç duyulmayacak hale getirmeye çalıştık. Ne yazık ki bu geç başarıldı. FETÖ’ye yılda 1-2 milyar para kazandırıldı. Benim Anadolu’da bacım niye davarını, bileziğini satsın da çocuğunu dershaneye göndersin. Ancak artık onlar tarih oldu. Şimdi yeni bir dönem başlıyor.“ dedi.

 

Açıklanan “Eğitimde 2023 Vizyon Belgesi” şu başlıklardan oluşuyor;

İçerik ve uygulama

* Tüm okullarda Tasarım – Beceri Atölyeleri kuruluyor.

* Müfredat çocuklarımızın ilgi, yetenek ve mizaçlarına göre düzenleniyor.

* Zorunlu ders saat ve çeşitleri azalıyor, esnek ve modüler bir ders çizelgesi oluşturuluyor.

Okul gelişim modeli

* Tüm okullarda Tasarım – Beceri atölyeleri kuruluyor.

* Müfredat çocuklarımızın ilgi, yetenek ve mizaçlarına göre düzenleniyor.

Öğrenme araçlarıyla veriye dayalı yönetim

* Veriye dayalı yönetimle bürokratik iş yükü azaltılıyor.

* Eğitimin yönetiminde kullanılan veri tabanları bütünleştirilerek sadeleştiriliyor

* Çocuklarımızın öğrenmelerinin takibi ve desteklenmesi için öğrenme analitiği platformu kuruluyor.

Ölçme ve değerlendirme

* Okullarımızda yeterlik temelli değerlendirme uygulamaları başlatılıyor

* Sınıftaki çocukların akademik başarılarının izlenmesi ve desteklenmesi için Türkiye genelinde ‘Öğrenci Başarı İzleme Araştırması’ yapılıyor

* Sınavla öğrenci alan okullar kademeli olarak azaltılıyor.

* Çocuklarımızın tüm kademelerde izlenmesi ve desteklenmesi için ‘ e-portfolyo ’ sistemine geçiliyor.

İnsan kaynaklarının geliştirilmesi ve yönetimi

* Öğretmenlik meslek kanunu çıkıyor

* Sözleşmeli öğretmenlerin görev süreleri kısalıyor. (3 ARTI 1 YIL OLUYOR)

* Ücretli öğretmenlerin ücretleri artıyor

* Elverişsiz koşullarda görev yapan öğretmenlere ve yöneticilere teşvik veriliyor

* Öğretmenler ve okul müdürleri yüksek lisanslı oluyor

* Okul müdürlüğü yüksek lisansa dayalı bir meslek oluyor.

* Öğretmen yetiştirme programları uygulama ağırlıklı hale geliyor.

* Öğretmenlere yan alan yüksek lisans imkânı geliyor

* Başarılı öğretmenler yurt dışına gönderiliyor

* Okul yöneticiliğine atanmada liyakat temelli bir değerlendirme geliyor.

* Okul yöneticiliğinin özlük hakları iyileştiriliyor

Okulların finansmanı

* Okullara gelişim bütçesi veriliyor.

*Eğitim hayırseverlerinin bağışları için il ve bakanlık teşkilatında yeni bir yapı kuruluyor.

* Diğer bakanlıklarla işbirlikleriyle eğitimin finansmanında yeni bir kapasite yaratılıyor.

* Mesleki teknik eğitim kurumlarının döner sermaye gelirlerini arttırmak için yeni bir modele geçiliyor.

Teftiş ve kurumsal rehberlik hizmetleri

* Teftiş sisteminde rehberlik ile inceleme, araştırma ve soruşturma birbirinden ayrılıyor

* Bakanlık müfettişlerine eğitim politikalarının uygulanmalarının izlenmesine ilişkin yeni bir rol veriliyor.

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık

* Öğrencilere kariyer rehberliği sistemi geliyor.

* Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri Milli Eğitim Sistemimizde yeniden yapılandırılıyor

* Türk kültürüne özgü tanılama, yönlendirme, yetkinlik araçları yapılandırılıyor.

* Rehberlik araştırma merkezleri (RAM) yeniden yapılandırılıyor.

Özel eğitim

* Özel gereksinmeli çocukların tespiti için Türkiye genelinde taramalara başlatılıyor.

* Yerel yönetimlerin özel eğitim birimleri kurması teşvik ediliyor.

* Özel gereksinimli çocuklarımız için mobil eğitim setleri oluşturuluyor

Özel yetenek

* Özel yetenekli öğrenciler için mevzuat çıkarılıyor

* Özel yetenekli öğrencilerin desteklenmesi için bir kurul oluşturuluyor.

* Bilim sanat merkezleri yeniden yapılandırılıyor.

* Özel yetenekli öğrencilerin eğitiminde okul ve eğitim sistemindeki uygulamalar iyileştiriliyor

* Özel yetenekli çocuklar için müfredatta seçmeli dersler geliyor.

* Özel yeteneklilerin eğitimine yönelik lisans ve lisansüstü öğretmen yetiştirme programları güncellenerek yayılımı sağlanıyor.

Yabancı dil eğitimi

* Yabancı dil öğreniminde kademelere göre farklı öğretim yöntemleri uygulanacak

* Yabancı dil öğretmenlerine yüksek lisans ve uluslararası sertifika imkanı sağlanıyor

* Okul ve program türlerine göre farklı dil becerileri ön plana çıkarılıyor.

* Yabancı dil öğrenimi dijital platformları kuruluyor.

* Yabancı dile öğreniminde erken yaş çocukları için oyun, hikaye, karaoke kullanılıyor.

Öğrenme süreçlerinde dijital içerik ve beceri destekli dönüşüm

* Dijital eğitim-öğretim içeriği geliştirme ekosistemi oluşturuluyor.

* Ulusal dijital içerik arşivi oluşturuluyor

* Dijital yeni nesil ölçe araçları geliştiriliyor

* Dijital öğrenme materyalleri geliştiren lider öğretmenler destekleniyor.

Erken çocukluk

* 5 yaş erken çocukluk eğitimi zorunlu eğitim kapsamına giriyor.

* Şartları elverişsiz ailelere okulöncesi çocukları için materyal ve kırtasiye desteği geliyor.

* Yaz dönemlerinde okullarda oyun temelli yaz okulu programları açılıyor.

* Okul öncesi eğitimde kalitenin arttırılması için ortak ‘kalite standartları’ uygulamaya giriyor.

Temel eğitim

* İlkokullarda not yerine beceri temelli değerlendirme geliyor.

* İlkokullarda teneffüs süreleri arttırılıyor.

* İlkokul ve ortaokullarda Tasarım Beceri Atölyeleri kuruluyor.

* Eğitim kayıt bölgelerinde Okul – Mahalle spor kulüpleri kuruluyor.

* Türkçe temel eğitimin öncelikli alanlarından biri oluyor.

Ortaokul

* Liselerde ders saatleri yarıya yakın azalıyor.

* Çocukların mesleki yönelimlerine ilişkin yeni bir yapı kuruluyor

* Çocukların ilgi yetenek ve mizaçlarına yönelik seçmeli dersler geliyor.

* İş ve bilişim dünyasına ilişkin isteyen çocuklara ulusal ve uluslararası sertifika eğitimleri geliyor.

* Alan seçimi 9. sınıftan başlatılıyor.

* Pansiyondaki yatılı öğrencilerin yemek, yatak ve sosyal imkânları geliştiriliyor.

Fen liseleri ve sosyal bilimler liseleri

* Ders çizelgeleri öğrencilerin araştırma-geliştirme becerilerin iyileştirilmesi için yeniden düzenleniyor.

* Fen ve sosyal bilimler liselerinde görev yapacak öğretmen ve okul yöneticileri ölçütler geliyor

* Bilim insanları fen ve sosyal bilimler lisesindeki öğrencilere eğitim ve araştırma koçu oluyor.

İmam hatip ortaokul ve liseleri

* İmam hatip okullarında program çeşitliliği korunuyor.

* Ders çeşidi azaltılıyor

* Öğrencilerin yönelimine göre esnek ve modüler bir yapı geliyor.

* Arapça ve İngilizce yaz okulları açılıyor

* İmam hatip okullarıyla üniversiteler arasında işbirliği mekanizmaları kuruluyor

Mesleki-teknik eğitim

* Döner sermaye gelirlerinden alınan %15’lik hazine kesintisi %1’e düşürülüyor.

* Esnek ve modüler müfredat geliyor.

* Alan eğitimleri 9. sınıfta başlıyor.

* Mesleki teknik eğitim öğrencileri okurken çalışıyor.

* Yurt dışında mesleki teknik eğitim imkânları geliyor.

* Millî savunma sanayi sektörüne ara eleman yetiştiriliyor.

* Başarılı projelere mikro kredi sağlanıyor.

Özel program

* Özel öğretim kurumlarıyla ilgili bürokrasi azaltılıyor

* Özel öğretimde haksız rekabetin önüne geçiliyor

* Özel ve resmi eğitim kurumları arasında işbirliği mekanizmaları kuruluyor

Hayatboyu öğrenme

* Okul dışı kalan yetişkinler için diplomaya esas müfredat yapısı sadeleştiriliyor.

* Yetişkinlere 21. yüzyıl becerilerine yönelik farkındalık ve beceri eğitimleri başlıyor.

* Ulusal Hayat Boyu Öğrenme İzleme Sistemi Kuruluyor.

* Başta kadın ve çocuk olmak üzere şiddetle mücadelede farkındalık eğitimleri yaygınlaştırılıyor.

* Her türlü bağımlılıkla mücadelede farkındalık ve bilgilendirme eğitimleri yaygınlaştırılıyor.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.