Güler’i Aldık… Sıra Erol, Samet ve tüm diğer Hasta Tutsaklarda!

0
3698

gulerDevrimci Tutsak Güler Zere’nin 2008 Ağustos’unda başlayan diş ağrılarının kansere bağlı olduğunun saptanması ancak 23 Şubat 2009’da mümkün olabiliyor ve ilk ameliyatını da bu tarihte geçiriyordu. 12 Mart 2009’da 16/2. Madde uyarınca şartlı salıverilmesi için Başsavcılığa başvuruda bulunuluyor, 10 Haziran’daki 2. ameliyatında ise damağı alınıyordu.
22 Haziran 2009’da Çukurova Üniversitesi Adlı Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından  “cezanın infazının ertelenmesi gerektiği ve hastalığının son evresinde olduğunun” kaydedildiği Rapor’un hazırlanması umut yaratsa da, kısa bir süre içinde (Erol Zavar örneğinde de olduğu gibi) Adalet Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı’nın Adli Tıp Kurumu (ATK) dışında düzenlenmiş raporlara dayalı olarak işlem yapmama inatları nüksediyordu.
5 Temmuz 2009’da Güler Zere 14 saatlik sarsıcı bir yolculukla Adana’dan İstanbul ATK’na getiriliyor; muayenesi 5 dakika sürüp, aynı gün geri götürülse de, ‘infazına mahkum koğuşunda devam edilmesi’ yönündeki Raporu’nun yazımı 16 Temmuz’u buluyordu.
10 Eylül 2009’daki Adli Tıp Genel Kurulu Toplantısı’nda ise, istenen evrakların gelmediği iddiası ile Güler’in Dosyasını görüşülmüyordu.
12 Ekim 2009’da 3. ameliyatını olan Zere için 26 Ekim 2009’da Türk Tabipler Birliği (TTB); Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Adalet Bakanı’na acil çağrıda bulunarak: Güler Zere’nin hastalığının geriye dönüşü olmayan bir evrede olması nedeniyle;  “Vedalaşma ve Huzur Hakkı” tanınması gerektiğini açıklıyordu.
3 Kasım 2009’da hastalığın akciğere sıçradığı açıklanıyor ve 5 Kasım 2009’da Güler Zere’nin Raporu nihayet Cumhurbaşkanlığı’na gönderiliyordu.
ATK Başkanı Haluk İnce’nin konuyla ilgili açıklamaları; 12 Eylül Faşizmi tarafından Pinochet Şili’sinden bire bir kopye edilen bu Kurum’un esas niteliği ile ilgili açık bir itiraf oluyordu. ‘Dr’ İnce: “Karar verirken hastanın yararını düşündüğümüz kadar, toplumun bazı kesimlerinin düşüncelerini de düşünmek zorundayız.”; “Bu insanların zarar verdikleri insanlar var”; “Bizim birçok konuda kandırılma ihtimalimiz hep vardır. Kimse aldatılmaktan hoşlanmaz” gibi bir hekimin dudaklarından döküldüğüne inanmanın alabildiğine güç olduğu sözler edebiliyordu.
Yanıtı hemen ertesi günü ÇHD’den geliyor ve 5 Kasım 2009 tarihli Basın Açıklaması’nda Güler Zere özelinde ağır hasta tutuklu ve hükümlülerinin sağlıklarına yaklaşım konusundaki tutum ve performansı değerlendirilerek, ATK için: “Adli Tıp Kurumu’nun ıslah edilemeyeceği, kapısından pencere pervazına kadar çürümüş olduğu yönündeki inancımız, tutum ve davranışlarınız nezdinde doğrulanmıştır. ATK lağvedilmelidir” deniliyordu.
Güler Zere dışında halen (F Tipleri başta olmak üzere) cezaevlerinde hayati tehlike yaratan hastalıkları ile mücadele eden tutsaklardan adları kamuoyuna yansıyanlar ise: Erol Zavar, A.Samet Çelik, Gazi Dağ, Halil Güneş, Hayati Kaytan, Hediye Açık, İnayet Mete, İsmet Ayaz, İzzet Turan, Mehmet Ali Çelebi, Nesimi Kalkan, Hulki Güneş, Remzi Aydın, Yusuf Kaplan, Yaşar İnce, Mesut Deniz, Kemal Ertürk, Arslan Karslı, Latif Bodur, Veysi Özer, Taylan Çintay, Cengiz Eker, Kemal Özelmalı, Deniz Yıldız, Görgün Oktar, Lokman Akbaba, Metin Kara, M.Sıddık Cengiz, Selim Buğrahan, Hüseyin Babar, Ahmet Akyol, Hasan Alkış, Nurettin Soysal, İsa Yağbasan, Seyithan Bozdağ, Mehmet Tapar, Emrah Kaçar, Temino Baysal ve Abdurrahman Aslan oluyordu.
Bir örnek olarak Erol Zavar’ın öyküsünü kamuoyuna mal etme sürecimizi kısaca tekrar özetleyecek olursak: 37 ay süren ısrarlı ve bilinçli ihmaller sonucu hastalığının nüksettiği anlaşılır anlaşılmaz 2004 İlkbaharı’nda; ‘Tecrit Öldürür, Dayanışma Yaşatır… Erol Zavar’a Özgürlük’ Şiarı ile başlattığımız Kampanya’yı; o gün bugündür ve olabildiğince de ara vermeksizin sürdürdük.
Tecridin etkileri ile F tiplerindeki hasta tutsakların durumunu Erol nezdinde gündeme taşımak ve orada tutabilmek için elimizden geleni yaptık. 2006′dan itibaren Erol Zavar’a Yaşama Hakkı Koordinasyonu tarafından yürütülen çalışmalar: sayısız basın açıklaması ve yurtiçindeki birçok merkez ile yurtdışında eşzamanlı eylemler; imza kampanyaları; Ölümü Ektim Randevu Yerinde adlı Şiir Kitabı’nın yayınlanması; aynı adda Belgesel hazırlanması ve gösterimleri; Sincan F Tipi Kampusu önündeki Merkezi Eylem; Alternatif Rapor hazırlanması ve Cumhurbaşkanlığı’ndan randevu alınamaması üzerine Rapor’un TTB ve ÇHD ile birlikte kamuoyu ile paylaşılması ve son olarak da Ankara’daki 5 günlük Açlık Grevi eylemlerimiz hatırlanacaktır.
Ancak, TTB’nin bu Ülke’nin yetiştirdiği en saygın bilim insanlarını bir araya getirerek oluşturduğu Heyetçe; Erol’a ait tüm tıbbi doküman incelenerek hazırlanan Bilirkişi Değerlendirme Raporu’nda; ‘acilen tahliye edilerek tedavisine stres etkenlerinin asgariye indirildiği koşullarda devam edilmesi gerektiği’ çok açık bir dille vurgulanmasına rağmen, (kötü ün sahibi) ATK 3. İhtisas Dairesi’nin kararı gereği Erol Zavar ve benzer durumdaki birçok tutsağın halen cezaevlerinde olduğu da bir vakıa. ‘Ülke vicdanı’nı kanatıyor olsa da, hali hazırdaki ve yüzleşmemiz gereken gerçeğimiz bu.
Çok gecikmeli de olsa, Güler Zere’nin tahliyesinin sağlandığı günümüz koşullarında; aydın, sanatçı, insan hakları savunucusu ve tüm duyarlı insanlar ile omuz omuza gelebilmemiz için şartların her zamankinden daha olgun olduğu açık. Bu Coğrafya’nın vicdanı ile halkların; devrimci ve yurtsever tutsaklarına yönelik özen, sevgi ve sahiplenmesinin ortaya çıkartacağı büyük enerjiyi tek bir pistonun ardına toplayarak canları ‘ora’dan almak için tekrar ve güçlü bir biçimde harekete geçmemiz gerektiğinin farkındayız. Bu görevin gereğini en iyi şekilde yerine getirmeye de talibiz.
İlgili tüm kamuoyu ile birlikte yürümek için elimizden geleni yapacağız. Dostların da bu mücadeleyi öncelikli hedefleri arasına koymakta tereddüt etmeyeceklerini umuyoruz.
Erol Zavar, Samet Çelik ve Tüm Hasta Tutsaklara Özgürlük!
İçeride, Dışarıda Hücreleri Parçala!
Devrimci, Yurtsever Tutsaklar Onurumuzdur!

Erol Zavar’a Yaşama Hakkı Koordinasyonu

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.