AKP fırsatçılığa devam ediyor: Meclise sunulan ekonomi paketinden “grev yasağı” çıktı

0
824

AKP hükümeti krizi fırsata çevirmeye devam ediyor. Dün onaylanan ve çocuk istismarcılarına affın önünü açan yeni infaz yasasının ardından, AKP bugün de 15 maddelik “Ekonomik Destek Paketi”ni meclise sundu.

Sunulan pakette ise “ekonomik destek” adı altında emekçilere 3 ay toplu sözleşme ve grev yasağı çıktı. 

ANKA’da yer alan habere göre, AKP Grup Başkan Vekili Mehmet Muş, salgın nedeniyle ekonomide yeni tedbirler içeren 15 maddelik yeni bir teklifi Meclis Başkanlığına sunduklarını bildirdi.
Paketin kısa süre içinde önce komisyonlarda ardından Genel Kurul’da görüşülerek yasalaştırılması amaçlanırken, Meclis Başkanlığına sunulan teklifle getirilen düzenlemeler şöyle:

*Çalışanlar üç ay toplu sözleşme, toplu iş uyuşmazlıklarının çözümü ile grev ve lokavt haklarını kullanamayacaklar. İşverenler de lokavt ilan edemeyecek. Bu süre Cumhurbaşkanı tarafından 3 ay daha ertelenebilecek.

*İşverenler çalışanları 3 ay ücretsiz izine çıkarabilecek. İşten çıkarmalar 3 ay süresince ertelenecek. Bu süre 3 ay daha uzatılabilecek. Bu süre içinde işveren “ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık” gerekçesiyle işçi çıkarılabilecek.

*Ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya işten çıkarıldığında işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçilere günlük 39.24 TL nakdi ücret desteği sağlanacak. Bu rakamdan damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılamayacak.

*Kısa çalışma ödemelerine ilişkin başvuruların hızlı bir şekilde sonlandırılabilmesine ilişkin düzenleme yapılacak.

*Yaşlılar ile engellilere yapılan yardımlar üç ay süreyle gelir ölçütleri ile ağır engellilik şartı aranmadan yapılacak.

*İşsiz kalanlar ve bakmakla yükümlü olanlar genel sağlık sigortalı sayılacak.

*Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin yıllık ilan ve reklam vergileri ile yıllık çevre temizlik vergilerinin, faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunulamayan dönemlere isabet eden kısımları alınmayacak.

*Hazine ve belediye taşınmazları ile milli parklar ve Orman Genel Müdürlüğü taşınmazlarına ve izinlerine ait borçlar, KYK kredi borçları ile belediyelerin gelir vergisi tevkifaiı ödemeleri, sosyal sigorta prim ödemeleri 3 ay süreyle ertelenecek ve belediyelerce toplu taşıma faaliyetleri 3 ay süreyle desteklenecek.

*Konutlara ve faaliyetleri durdurulan işyerlerine ilişkin su faturası borçlarının belediyeler tarafından 3 ay süreyle ertelenebilecek.

*Kaçakçılıkla mücadelede el konulan bulaşıcı salgın hastalıkla mücadelede doğrudan ilgili tıbbi cihaz ve malzemelerin bekletilmeyerek ilgili kamu kurumuna tahsisi sağlanacak

*Tarım satış kooperatifleri birliklerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu kaynaklı kredi borçları 2020 yılına ait taksit ödemesi 2021 yılına ertelenecek.

*Seyahat Acentaları Birliğine üye seyahat acentalarının ödemesi gereken yıllık aidat 2020 yılında alınmayacak ve seyahat acentalarına ait işletme belgeleri acenta unvanından bağımsız olarak devredilebilecek.

*TEDAŞ’ın elektrik tüketiminden kaynaklanan alacakları yapılandırılacak.

*TOBB, kooperatifler, demekler ve tarımsal üretici birlikleri gibi çeşitli kuruluşların genel kurul toplantıları ertelenecek  ve bu süre içerisinde mevcut organların görev, yetki ve sorumluluklarının devamı sağlanacak

*Boşalan muhtarlık seçimleri bu yıl yapılmayacak.

*Ticaret gemilerine düzenlenen denize elverişlilik belgelerinin süreleri ile denetlemeleri 1 Ağustos tarihine kadar uzatılacak.

*Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında verilen lisansların geçerlilik süresi bir yıl uzatılacak.

*Ar-Ge ve tasarım merkezleri ile teknoloji geliştirme bölgelerinde yürütülen faaliyetlerin geçici süreyle bölge dışından da yürütülmesine izin verilebilecek.

*Mücbir sebep hallerinde; Hazine ve Maliye Bakanlığına ilişkin bilgi ve belgelerin oluşturulması, kaydedilmesi, iletilmesi, muhafazası ve ibrazına ilişkin yöntemler Bakanlıkça belirlenecek.

*Devlete ait üniversitelerin tıp fakülteleri ve diş hekimliği fakülteleri ile bunlara bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezi birimleri ile rektörlüklerine bağlı sağlık hizmeti sunan enstitülerin döner sermaye işletmesi birimlerine Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden kaynak aktarılabilmesi sağlanacak.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.