İlke Bereketli: Eğitim alanında topyekün bir saldırıyla karşı karşıyayız.

0
1685

Birleşik Haziran Hareketi Eğitim Komisyonu’ndan İlke Bereketli ile yaptığımız söyleşiyi yayınlıyoruz: 986067

Odak: AKP iktidarı, son yaptığı düzenlemelerle eğitimde yapısal ve ideolojik anlamda ciddi değişiklikler yaptı? Birleşik Haziran Hareketi bu gelişmeleri nasıl yorumlamaktadır?

İlke Bereketli: Eğitimde yapılan değişikliklerin yalnızca basit birer müfredat ya da sınav değişikliği olmadığını görüyoruz. AKP iktidarı dinci ve muhafazakar bir toplum, “dindar ve kindar” bir nesil yaratmak, kendi kültürel hegemonyasını kurmak için özellikle eğitimi kullanıyor. Yeni rejimin inşasına eğitimi temel taşı olarak koyuyor. İşin bir yanı bu. Diğer yanı ise neo-liberal politikaları eğitim alanına egemen kılmak. 4+4+4 sistemiyle öğrencilerin erken yaşta okuldan ayrılmalarının önü açılmıştı. Bu sistem kız çocuklarımızı erken evliliklere zorlarken, erkek çocuklarımızı da güvencesiz koşullarda, merdiven altı atölyelerde çocuk işçi olarak çalışmaya mahkum etti. Piyasanın aradığı ucuz işgücü gereksinimi bu sistem sayesinde karşılanmış oldu. Bunların yanında her geçen yıl özel okul sayısında da artış yaşanıyor. Devlet okullarına aktarılması gereken miktar özel okullara teşvik için harcanıyor. Ne yazık ki nitelikli, bilimsel eğitimin de metalaştığı bir döneme girdik. Çocuklarına laik eğitim vermek isteyen velilerin özel okula başvurmak dışında bir şansı neredeyse kalmadı. Tüm bunların karşısında Birleşik Haziran Hareketi olarak bizler çocuklarımızın aydınlık ve özgür yarınları için laik, bilimsel ve kamusal eğitimi savunuyor ve bunun için mücadele ediyoruz.

Odak: Haziran Hareketi, 9-10 Eylül tarihlerinde bir Eğitim Kurultayı yaptı. Bu kurultayda eğitimde yaşanan gerici dönüşümler eğitimin paydaşlarının da katılımıyla geniş şekilde ele alındı. Kurultayı ve ortaya çıkan sonuçları nasıl değerlendiriyorsunuz?

İlke Bereketli: Eğitim Kurultayı okulların açılmasından hemen önce gerçekleştirdiğimiz çok önemli bir bir araya gelişti. Eğitim alanında uzman kişilerin, sendikaların, çeşitli derneklerin ve velilerin katıldığı iki gün süren kapsamlı bir kurultay oldu. Eğitimde dinselleşmenin yapısal ve ideolojik boyutları tartışıldı.  Özellikle forum bölümünde, diğer tüm paydaşlarımızla birlikte laik eğitim mücadelesi için benzer hedefler koyduğumuzu ve ortak akıl oluşturabildiğimizi gördük. Eğitim Kurultayı Sonuç Bildirgesi’nde sonuç ve hedefleri kapsamlı olarak ele aldık. Dileyenler bu bildirgeye Birleşik Haziran Hareketi sosyal medya hesaplarından ulaşabilir. (Birleşik Haziran Hareketi Eğitim Kurultayı Sonuç Bildirgesi)

Odak: Kurultay sonuçları ve Haziran’ın bu alandaki mücadele deneyiminden hareketle yeni dönemde demokratik, bilimsel ve kamusal eğitim mücadelesinde hedef alınması gereken hususlar nelerdir?

İlke Bereketli: Okulların İmam Hatipleşmesi sorunlarımızın en başında geliyor. Öncelikli hedefler arasında İmam Hatipleşme yönünde çıkarılan bütün yasa ve yönetmeliklerin iptal edilmesi için çalışmak yer almalı. Eğitim-öğretim yılının başında MEB’in gerici vakıf ve derneklerle imzaladığı protokollerin iptal edilmesi, bu vakıflara ait tüm yurtların kapatılması ve cihatçı anlayışla uygulamaya konan tüm müfredat değişikliklerinin iptali yine bilimsel ve kamusal eğitim mücadelesinin en önemli hedefleri arasında.

Odak: Bu hedeflere ulaşma noktasında Haziran’ın somut önerileri ve eğitimin paydaşlarına mesajları nelerdir?

İlke Bereketli: Haziran’ın somut önerilerinin en başında okullarda bir araya gelmek, okullarımızı savunmak geliyor. Eğitimin paydaşları mahallelerde düzenlenen laik eğitim forumlarına katılıp buralarda birlikte mücadelenin yol haritalarını çizebilir. Bunun yanında daha somut adımlar olarak, örneğin veliler okul-aile birliklerinde görev alabilir, okul yönetimine katılabilir, din ağırlıklı seçmeli ders dayatmalarına karşı çıkabilir, çocuklarının gerici vakıf ve derneklerin etkinliklerine katılmasına engel olmak için okul müdürlüğüne dilekçe yazabilir. Lise ve üniversite öğrencilerimiz, öğrenci temsilciliği seçimlerinde aktif rol alabilir. Bizler tüm bunları birlikte gerçekleştirebilmek için eğitimin öznelerinin biraraya gelmesini sağlayacak toplantılar, forumlar, etkinlikler düzenliyor; okul aile birliklerinde sorumluluklar alıyoruz. Laik, bilimsel ve kamusal eğitimi kurmak isteyen ilerici, aydın, demokrat yurttaşları okul savunmalarında sorumluluk almaya çağırıyoruz.

Odak: Demokratik, bilimsel ve kamusal eğitim mücadelesinde Haziran’ın diğer demokratik kesimlerle ne gibi ortaklıklar geliştirmesi olanaklıdır? Bu vesileyle Haziran’a dost kişi ve kurumlara bir mesajınız var mıdır?

İlke Bereketli: Eğitim alanında topyekün bir saldırıyla karşı karşıyayız. Kuşkusuz bu saldırı karşısında toplumsal hareketlerin tek başlarına başarılı olmaları olanaklı değil ancak bu her mahallede, her okulda bütün demokratik bileşenlerin birlikte çalışması anlamına da gelmiyor. Her dost kişi ve kurum kendi yolu ve yöntemiyle laik eğitim mücadelesine katkıda bulunur. Bu mücadelelerin biriktiği noktalarda Haziran’ın da içinde olduğu okul savunmaları koordinasyon gruplarıyla birlikte eylem ortaklıkları geliştirilebilir. Zaten hali hazırda okul savunmaları topluluklarında böylesi yan yana gelişleri oluşturuyoruz.

Odak: Yeni eğitim yılında mücadele programınız çerçevesinde ne gibi ilerlemeler kat edildi ve yakın gelecekteki hedefleriniz nelerdir?

İlke Bereketli: Birçok okulda okul-aile birliklerine dost velilerimiz seçildi. Maltepe ilçesinde Okul Savunmaları Koordinasyonu’nu aktif olarak yürütüyoruz. Diğer ilçeler de benzer koordinasyonları oluşturma aşamasında. Haziran’cı gençlerimiz okul temsilciliklerinde sorumluluk alıyor ya da kendileri gibi ilerici gençleri destekliyorlar. Dayanışma çalışmaları kapsamında Evrim Atölyeleri, Eğlenceli Bilim dersleri vermeye başladık. KHK mağduru eğitimcilerin aktif çalışma yapacağı alanlar yaratmak için dayanışma çalışmalarını çeşitlendiriyoruz. Bunların yanında panel-forumlarımız iyi gidiyor. Bu toplantılar sayesinde velilerin neler yapabilecekleri konusunda daha fazla özgüvenli davranmaya başladıklarını söyleyebiliriz.

ODAK: Son olarak eklemek istediğiniz veya atladığımız bir nokta var mı? Zaman ayırdığınız için teşekkürler.

İlke Bereketli: Biz teşekkür ederiz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.