Doğa, insan ve hayvan hakları

0
2346

Evrim Nazlım

Yeryüzünde yaşayan tüm canlıların, yaşıyor olmaktan doğan hakları vardır. İnsanların nasıl çeşitli haklara sahip olması gerekiyorsa; hayvanların da insanlar gibi, sırf bu dünyanın bir parçası olmasından ötürü hakları vardır. Fakat bu durumun aksine, dünya üzerinde neredeyse tüm ülkelerin görmezden geldiği, en çok ihlâlin yapıldığı konu yine hayvan hakları ihlali konusudur. Birkaç ülke dışında gerçek anlamda hayvan haklarını savunacak, koruyacak, bu konuda toplumu eğitecek ve bilinçlendirecek hiçbir kurum veya kuruluş yoktur.

Dünyanın başka başka ülkelerinde hayvanlar çok çeşitli katliamlara, haksızlıklara ve kötü koşullara maruz kalmaktadır. Dini ritüeller ile binlerce hayvan katledilmekte; çeşitli ülkelerde tecavüze maruz kalmakta (hatta bu durum daha kısa zamana kadar bizim ‘ileri’ gördüğümüz Avrupa ülkelerinde yasal yollardan yapılıyordu); endüstriyel hayvancılık ile doğa dışı koşullarda sırf insanların kar hırsı için acımasızca üretilip katledilmektedir. Bu durum insanlık adına büyük bir eksikliktir. Son yıllarda ise gelişen iletişim ve haberleşme ağları sayesinde, aslında hep var olan bu ayıbımız gün yüzüne çıkabilmiştir. Aynı zamanda bu durum, bir biçimde duyarlılığın gelişimine de yardımcı olmaktadır.

Zamanımızın büyük bölümünü harcadığımız sosyal medyada karşımıza çıkan hayvan hakları ile ilgili paylaşımlara yapılan yorumlar bile bir biçimde hayvanlara şiddet eğilimi ve hakaret içermekte olup herhangi bir cezai işleme tabi de değildir. Televizyonlarda da ülke sorunlarının gündeme geldiği konuşmalar, paylaşımlar, yorumlar “önce insan” temalıdır. Hayvan hakları söz konusu olacağı anda biri çıkar ve “ben açım, sen kedi köpekten bahsediyorsun” der.

Öncelikle bilinmelidir ki dünyadaki vahşetlerin, katliamların, açlığın ve sefaletin sorumlusu kesinlikle hayvanlar değildir ve hayvan hakları, insan haklarının alternatifi de olamaz. Yani hayvan haklarını savunmak insan haklarını savunmaya engel değildir. Hatta birisini savunmak, ötekisini de savunmak anlamına gelir. Kaldı ki hayatını nesli tükenmekte olan hayvanlara adayan insanlar vardır. Verdikleri mücadele kutsaldır ve yine insanlığa hizmet etmektedir.

Hayvan haklarını savunmak için bir hayvana dokunmak onu sevmek gerekmez; onların yaşamına saygı duymanız yeterlidir. Dünya yalnızca insana ait değildir. Neden bir insan hayatı bir hayvan hayatından daha değerli olsun? İkisi de bir yandan mukayese edilemez düzeyde farklı şeylerken bir yandan da birbirine oldukça bağlı şeylerdir.

Doğa, insan ve hayvan bir bütündür. Ekosistemde birinin eksikliği diğerlerinin felaketidir. Bu nedenle insan artık doğayla, hayvanla bir bütün olduğunu kabul edip barışmalı, büyük ölçekte hayvan hakları ve çevre ile ilgili yüksek duyarlılık göstermelidir. Aksi takdirde doğa da intikamını alır ve tür ayırt etmeksizin, acımadan yok eder tıpkı bir insan gibi. Özellikle bu konular gündeme gelirken sosyal medyada sıkça paylaşılan bir cümle, konuyu oldukça güzel şekilde açıklamaktadır: “Doğayla savaş halindeyiz, eğer kazanırsak kaybedeceğiz.”

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.