MUSTAFA SUPHİLERİN ARDINDAN

0
1807

28/29 Ocak tarihi, Türkiye devrimci hareketinin ilk önderlerinin burjuvazi tarafından katledilmesinin yıldönümüdür. Türkiye devrimci hareketinin önderleri Mustafa Suphi, Ethem Nejat ve arkadaşları (Onbeşler diye anılırlar) Kurtuluş Savaşı’na aktif olarak katılmak amacıyla Anadolu’ya gelirler. Kararı, 10 Eylül 1920 tarihinde Baku’de kurulan Türkiye Komünist Partisi almıştır. Türkiye Komünist Partisi bütün Türkiye devrimci hareketinin kendisinden doğduğu örgüttür. Mustafa Suphi de bütün Türkiye devrimci hareketinin ortak önderidir. Mustafa Suphiler yola çıkmadan önce TBMM ve Mustafa Kemal ile yazışmış ve onların olurunu almıştır. Devrimciler, savaşa Rusya’daki savaş esirlerinden oluşturulan Bolşevik Tabur ile katılacaklardır. Karaya ayak basmalarından itibaren Mustafa Kemal ve arkadaşlarının düşmanca tertipleriyle karşılaşırlar. Bu tertipler Mustafa Suphi ve arkadaşlarının 28/29 Ocak 1921 tarihinde Karadeniz’de Trabzon açıklarında katledilmesiyle son bulur.

“Mustafa Suphileri kim öldürttü?” sorusu solda çok tartışma konusu oldu. Mustafa Kemal ve arkadaşları Mustafa Suphi’ye ve komünizme düşmanlıklarını ifade etmiş olmalarına rağmen katliamı üstlenmediler. Mustafa Suphi ve arkadaşlarını katleden çetenin başındaki Yahya Kahya, Enver Paşa’nın adamıydı. Zaten Enver Paşa’nın katliamı üstlendiği ortaya çıktı. Sovyetler Birliği yetkililerinin de bundan haberdar oldukları görülmektedir. Sürgündeki Enver Paşa o dönemde Mustafa Suphi ile hasım taraftadır. Mustafa Suphi 1-7 Eylül 1920 tarihleri arasında Bakü’de toplanan Şark Milletleri Kurultayı’nda Enver Paşa’yı Ermeni halkın katili suçlu olarak deşifre etmiş ve konuşturmamıştı.

Odak okurunun bu konuda fikir oluşturmasına yardımcı olmak için Mustafa Suphilerin katledilmesinin görüşüldüğü Meclis Gizli Tutanaklarını yayınlıyoruz. Onları Yazar Rıza Aydın’ın arşivinden aldık. Kendisine teşekkür ediyoruz.
https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/GZC/d01/CILT01/gcz01001136.pdf
28/29 Ocak tarihi aynı zamanda Direnişçi liderlerden Ömer Yazgan ve arkadaşlarının idam edildikleri tarihtir.

Hatırlanacağı gibi Erdoğan, muhalefeti bölmek için her seferinde muhalif güçler arasındaki tarihsel düşmanlıkları ileri sürmüştür. Bu anlamda en çok gündeme getirilen katliamlardan birisi Dersim oldu. Bizler Mustafa Suphilerin geleneğinden devrimcileriz. Dersim’i de 28/29 Ocak katliamını da tarihimizdeki benzeri katliamları asla unutmayız. Bunlar bize burjuvaziye güvenmemeyi öğretti. Ne yazık ki politik cinayetlere baş vuranlar sadece burjuvazi değildi. Ne yazık ki devrmciler de birbirlerini öldürdü. Biz bunlardan ders alarak sadece politik cinayet ve katliamların değil her türlü şiddetin ortadan kalkması için mücadele ediyoruz. Şimdi karşımızda büyük bir gericilik var. Anti-emperyalist ve demokrat Kemalistler bu gericiliğe karşı mücadelede müttekimizdir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.