Sözleşmelilere kadro teklifi yasalaştı: Detayları AKP’li Cumhurbaşkanı belirleyecek

0
47

Sözleşmeli personellere kadro verilmesine dair kanun teklifi Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.

Yasa ile beraber 1 yıldan az süreli, ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme projelerinde proje süreleriyle sınırlı olarak çalışanlar hariç olmak üzere, Devlet Memurları Kanunu’nun 4B ve bazı kanun ve kanun hükmünde kararnameler kapsamındaki sözleşmeli personel ile mahalli idarelerde görev yapan sözleşmeli personelin, kanunun yürürlük tarihinden itibaren 30 gün içinde yazılı olarak başvurmaları halinde memur kadrolarına atanmaları yapılacak. Yazılı olarak 30 gün içinde başvurusunu yapanlar, bu madde yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 60 gün içinde kurumlarınca atanacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde görev yapan sözleşmeli sanatçılar da 4B kapsamında mali ve sosyal haklara sahip olacak. Belediyelerde bulunan sözleşmeli personellerin ataması da bu kanun kapsamında yapılabilecek.

Kanun kapsamında, Sözleşmeli personel seçiminde uygulanacak sınav ile istisnalar, bunlara ödenebilecek ücretlerin üst sınırları ile verilecek iş sonu tazminatı miktarı, kullandırılacak izinler, pozisyon unvan ve nitelikleri, sözleşme fesih halleri, pozisyonların iptali, istihdam ve yurt dışı teşkilatlarında istihdam edilecek personel için ayrıca olmak üzere sözleşme esas ve usuller gibi tüm ayrıntılar AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından belirlenecek.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.