1 Mayıs’ta Alanlara: Yaşasın İşçilerin Birlik ve Mücadele Günü!

0
336

Yoksulluk günden güne derinleşirken zenginler servetlerine servet katıyor. Ağırlaşan geçim sıkıntısı karşısında insanların bir kaç işte birden çalışması yetmiyor. Çocuk işçi sayısı artıyor. İş kazaları dur-durak bilmiyor. İşçilerin çalışma şartları gibi örgütlenme ve hak arama mücadeleleri de günden güne zorlaştırılıyor. Madencilik adı altındaki çevre katliamıyla yurdumuz yağmacılara cennet, emekçi halka ise cehennem haline getiriliyor. Ülke kaynakları aynı zamanda silah üretimine, savaşa ve yöneticilerin şatafatına peşkeş çekiliyor. Kapitalist baskı ve zulüm düzeni din-iman sömürüsü ve vatan-millet edebiyatı eşliğinde sürdürülüyor. Durumu iyi olan doktorlar ve mühendisler bile geleceği karanlık görüyorlar.

Emperyalizm halklara acı ve katliamlar yaşatmaya devam ediyor. İsrail’in Filistin’de gerçekleştirdiği katliamları görüyoruz. Dünyaya “demokrasi” ve “insan hakları” dersi vermeye kalkan Batılı devletler, dünyanın gözleri önünde gerçekleşen bu soykırıma göz yumuyor ve hatta İsrail’i canla-başla destekliyor. Onların barış ve demokrasi aldatmacaları günden güne daha çirkin hale geliyor. Sırf Batılı emperyalistlerin dünya egemenliği devam etsin diye Nazilere teslim edilmiş Ukrayna halkı Rusya ile savaşta kırdırılıyor. Batılı emperyalistlerin dünya egemenliği devam etsin diye coğrafyamız ve dünya yeni çatışma ve savaş tehditleri ile karşı karşıya bırakılıyor.

Her şeye rağmen ülkemizde ve dünyada direnenler var. Bu iktidarlara, emperyalizme teslim olmayan milyonlar var. İşçilerimiz, emekçilerimiz, gençliğimiz, kadınlarımız var! Zulme boyun eğmeyen, haksızlıklara ses çıkaran yurttaşlarımız var. İşte yerel seçimlerde AKP’nin aldığı ağır yenilgi halkın derin hoşnutsuzluğunun ve hatta dipten gelen dalganın habercisidir. Filistin halkının katledilmesine karşı da dünyada anti-emperyalist direnişler gelişiyor. Bu gelişmelerin emekçilerin kazanımlarına dönüşmesi halkın örgütlenmesi ve mücadelesiyle mümkün olacaktır.

Bu bilinç ile 1 Mayıs’ta başta İstanbul’da Taksim’e çıkmaya çalışacak, Ankara ve İzmir gibi kentlerde alanlarda olacağız. Odak’ın örgütlü çıkamadığı yerlerde ise taraftarlarımızı 1 Mayıs’ta devrimci güçlerle birlikte alanlara çıkmaya çağırıyoruz. Başarma olanaklarımız artıyor. Umudumuzu ve direncimizi çok artırmamız gereken zamanlardayız. Emekçilerin birlik, beraberlik ve direniş günü olan 1 Mayıs’ı hep birlikte örgütlemeliyiz.

1 Mayıs’ta alanlara!

Yaşasın 1 Mayıs!

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.