Baharın, temizliğin, güzelliğin, direnişin bayramı kutlu olsun

0
800

Kürt halkının Newroz’u, Ortadoğu ve Türkiye halklarının Nevruz bayramı kutlu olsun!

2022 Newroz’una ülkemizde yükselen açlık ve sefalet, dünyada ise gelişen savaş koşullarında giriyoruz. Halklara karanlıktan, geleceksizlikten başka bir yol sunmayan egemenler, kendi çıkarlarından başka hiçbir şeyi düşünmüyor.

Küresel ölçekli kriz, emperyalistler arası egemenlik savaşı ile birlikte daha da yükseliyor. Milyonlarca insan yaşamsal tehdide ve zorunlu göçe maruz bırakılıyor. Halklar birbirine karşı dolduruluyor. Halk düşmanı çeteler büyütülüyor.

Ülkemizin kaynakları bir bir zenginlere peşkeş çekiliyor. Milyarderlerin servetlerine servet katılıyor. Para babaları ceplerini dolduruyor, yoksullara ise içerisinde bulunduğu durum kadermiş gibi, kanıksatılmaya çalışılıyor.

İşte böyle giriyoruz bu yıl Newroz’a.

Newroz, Kürt halkı için zalim Dehak’a karşı başkaldırının, isyanın, direnişin günüdür.

Nevruz ise Türkiye, Asya ve Ortadoğu halklarının bahar, temizlik, güzellik, dayanışma bayramıdır.

Ülkemizde oligarşi, Demirci Kawa’nın direnişinin ve Newroz’un, halkların direnme potansiyelini açığa çıkardığını görünce, hemen onu manipüle etmeye çalışmış; aniden Nevruz’u hatırlamış ve Türk ve Kürt halklarını birbirinden koparmaya, halkların arasındaki dayanışmayı engellemeye çalışmıştı. Yüzyılların Nevruz’u, kontrgerillanın operasyonu ile, yeniden örgütlenmeye çalışılmıştı.

Bizler, yaratılan bu ikiliğe, halklar arasında engellenen dayanışmaya karşı gelmeli; isyan ve direnişin başarıya ulaşmasının temizlik, güzellik ve dayanışmadan; halkların birliğinden geçeceğini unutmamalıyız. Zalimler ancak, Nevruz’un güzelliği ile Newroz’un direnişi birleştirilebilirse yıkılabilir.

İçinden geçtiğimiz bu yoksulluk, sefalet ve savaş koşullarında; Türk ve Kürt halklarının birbirini anlamasını; egemenlere, tiranlara karşı mücadelesini örebilirsek; yurtseverlerin, devrimcilerin, emekten ve demokrasiden yana tüm güçlerin birliğini sağlayabilirsek, işte bugün kutladığımız bayramın adına yakışır şeyler geliştirebiliriz. Bu karanlık düzen, işte o zaman yıkılabilir.

Bu bağlamda tarihimiz boyunca yaşadığımız topraklarda zulme karşı direnmeyi görev bilmiş Şeyh Bedrettin’lerden Pir Sultan’lara; Köroğlu’lardan Yörük Ali Efe’lere, Karayılan’lara; Mustafa Suphi’lerden Şefik Hüsnü’lere; Mahir’lerden Deniz’lere, İbrahim’lere; Mazlum’lardan Hayri’lere; Ömer’lerden Cemalettin’lere, Ayşe Deniz’lere, Eylem Ataş’lara, Ulaş’lara kadar iyiliği ve güzelliği yaşamı ile büyütmeye çalışmış sayamadığımız tüm güzel insanları anarak Türklerin, Kürtlerin ve Ortadoğu halklarının Newroz/Nevruz’unu kutluyoruz.

Zafer, halkların birliği ile gelecek.

Yaşasın Nevruz! Biji Newroz!

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.