“Kâr edemeyen” özel hastaneler hekimleri ücretsiz izne çıkarıyor

0
782

Koronavirüs önlemleri kapsamında kamu ve özel sağlık kuruluşlarında görevli sağlık çalışanlarının üç ay süreyle görevlerinden ayrılmaları yasaklanmış olmasına karşın özel hastaneler yasak dinlemiyor.

Geçtiğimiz hafta Resmi Gazete’de yayınlanan torba yasa ile getirilen geçici bir maddeyle, işçi çıkartmak üç ay süreyle yasaklanmış, buna karşın işçilerin işveren tarafından bu üç aylık süreyi aşmayacak şekilde ücretsiz izne ayrılabilecekleri belirtilmişti.

Kâr edemediklerini, gelirlerinin azaldığını söyleyen özel hastaneler de bu yasaya dayanarak hekimleri ücretsiz izne çıkarıyor.

Konuya tepki gösteren İzmir Tabip Odası, özel hastane ve tıp merkezlerinde bulunan tüm çalışanların maaşlarının Sağlık Bakanlığı tarafından ödenmesini istedi.

İzmir Tabip Odası tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “Pandemi sürecinde elektif hasta muayenesi ve ameliyatların azalmasına bağlı olarak bazı özel sağlık kuruluşlarının gelirlerinin azalmış olması ve özel sağlık kuruluşlarının bu dönemde ‘kâr etmediği’ gerekçesiyle, sıkıntıya katlanma külfetinin bütünüyle sağlık çalışanlarına yüklenmesi kabul edilemez. Pandemi sürecindeki uzamalar özel sağlık kuruluşlarından on binlerce  sağlık çalışanın çok daha uzun süreli ücretsiz izne çıkarma hatta işten çıkarma girişimlerine  sebep olabilecektir.” ifadeleri kullanildi.

Pandemi hastanelerinin kamulaştırılması gerektiğinin savunulduğu açıklamada, “4857 sayılı kanuna eklenen ve üç aya kadar ücretsiz izne çıkarılmaya gerekçe oluşturacak geçici 10. maddeden, hastanenin pandemi mücadelesini zafiyete uğratacağı gerekçesiyle muaf tutulması.

İzne çıkarılmak zorunda kalınan sağlık çalışanlarının bordrolarında gösterilen ücret miktarının %60’ının devlet,  %40’ının hastane tarafından ödenmesi.

Ücretsiz izne çıkarılan hekimlerin genelgede belirtilen duruma uymaması nedeniyle (istifa etmek üç ay süreyle yasaklandığından) başka bir özel hastanede ya da sözleşmeli olarak kamu hastanelerinde çalışmasının sağlanması.

Hastanelerin SGK prim, stopaj ödemelerinin, elektrik ve su giderlerinin bu dönemde alınmaması, kirada olan hastane ve kurumların kiralarının eylüle kadar ertelenmesi” gerektiği de dile getirildi.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.