Kırıkkale F Tipi Cezaevi’nde Hak İhlalleri Devam Ediyor

0
2021

Kırıkkale F Tipi Cezaevi’nde tutsak arkadaşımız Murat Karayel, hapishanede yaşanan hak ihlallerine karşı eylem yaptığı gerekçesiyle “disiplin” cezaları aldı. Murat Karayel, yaşadığı süreci dergimize anlattı. Kendisinden aldığımız mektubu kamuoyuyla paylaşıyoruz:

“Bir buçuk yıl kadar önce, yaşam alanlarımız olan havalandırmalar kamera ile gözetlenmeye başlandı. Yattığımız üst katın bir bölümünün de kameranın görüş alanına giriyor olması mümkün. Devrimci tutsaklar böyle bir gözetlemeyi taviz olarak değerlendirip, takıldığı günden bu yana kameraları protesto ediyor. Genelde de kameranın gözü kapatılarak görüntü almasını engellemek benimseniyor. Protesto biçimleri koşullara göre değişiyor ise de kamera uygulamasının saldırı niteliği genel kabulümüzdür. Hele ki protestolarımızın, bu konudaki eylemimizin disiplin cezalarına konu edilmesi, direnme hakkımızın yok sayılması boyun eğdirme arayışıdır.

Şimdiye kadar ”kamera ve alarm sistemini bozmak”, ”kameranın görüntü almasını engellemek” gibi suçlamalarla hücre hapsi, ziyaret yasağı gibi cezalar aldım/aldık. Son gelen dört adet, her biri birer aylık ziyaret yasağı cezaları da kameranın görüntü almasını engellemekten kaynaklı. Baskılar, cezalar Direnişçi tutsakları doğru bildiklerini yapmaktan alıkoymadı bugüne kadar. Bundan sonra da sonuç değişmeyecektir.

02/02/2018 günü hakkımda alışılmadık bir soruşturma açıldı. Son üç ayda dört kez Kırıkkale Ağız ve Diş Saglığı Merkezi’ne (ADSM) gitmek zorunda kaldım. Bir dişim dolguluydu, yanındaki kırılınca dolgu da hava almaya başladı. Cezaevi doktorunun kanaati de dipte çürüme olduğu ve kanal tedavisinin yapılması yönündeydi. Bu sebeple ADSM’e (Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi) sevk etti. Fakat her defasında muayene olamadan geri dönüyorum. Çünkü muayene sırasında bile kelepçeyi açmamakta ısrar ediliyor, kelepçeli muayene dayatılıyor. Biz bunu kabul etmiyoruz, doktor-hasta ilişkisinin asgari koşulunun sağlanabilmesi için kelepçenin çıkarılmasını istiyoruz.

Mevcut yasalarda, yönetmelikte, muayene sırasında kelepçeli tutulmak somut gerekçelere bağlı bir istisna haline denk düşüyor. Pratikte ise hastane-cezaevi yönetimleri ve askerin işbirliğiyle bu istisna hali her defasında uygulanan kural haline getiriliyor. Birçok devrimci tutsağın sağlık hizmetlerinden yararlanması bu yolla engelleniyor. Savcılığa, Bakanlığa başvurularımız sonuçsuz kalıyor. TTB, kelepçeli muayane dayatmasının parçası olunmasını doktorlar için suç sayıyor. Fakat etkili önlemler alamıyor.

Buraya kadar yazdıklarım hep karşılaştıgımız bilindik şeylerden ibaretti. Nitekim 31 Temmuz 2018 günündeki son diş sevkinden de muayene olmadan döndüm. Bu kez idare farklı bir adım attı; kelepçe nedeniyle muayene kabul etmediğime dair askerin rutin tutanağından hareketle hakkımda disiplin soruşturması başlattı. (O gün Kemal ile birlikte gitmiştik ona da aynı şekilde soruşturma açıldı.)

Yargıtay’ın, İnfaz Hakimliği’nin cezaevi dışındaki eylemler, protestolar nedeniyle ancak adli soruşturma yapılabileceği, buraların ”kurum dışı” yerler olması nedeniyle disiplin cezasına konu edilemeyeceği yönünde kararları var. Cezaevi İdaresi daha önce bazı soruşturmaları bu gerekçeyle kapatmıştı. Ama zaman zaman aksini yapmaktan da kaçınmıyor. Mesele ellerindeki ceza sopasını etkili kullanma arayışı olsa gerek. Ama küçük işler öfkemizi artımaktan başka sonuç doğurmuyor.

Murat Karayel
Kırıkkale F Tipi”

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.