Salı, Mart 21, 2023
Ana Sayfa Etiketler Marx

Etiket: Marx

Paris Komünü Üzerine: “71 gün özgür yaşadım, artık ölüm umrumda değil”

Selçuk Şahin Polat Yenilgi sonrası kurşuna dizilen bir proleterin başlıktaki bu sözleri, bize aslında, Paris Komünü’nün sağladığı özgürlüğün ne derece muhteşem olduğunu anlatmaktadır. Bugün, kapitalist pislikler tarafından öldürülen komünarlar gibi milyonlarca ezilen ve katledilen insanımız var. Bunların ahlarının ve mücadelelerinin yerde kalmasını istemiyorsak, Paris Komünü’nden çıkartılan dersleri kendimize rehber almak hayati bir önem taşıyor....

Friedrich Engels: “Karl Marx’ın ismi ve yapıtları çağlar boyunca varlığını sürdürecektir”

Marx'ın ölümünün üzerinden 140 sene geçti. O yaşamında teorisiyle pratiğini her zaman eşit geliştirmeye çabaladı. Kendi ifadesiyle, felsefesini yaşamı yorumlamaya değil, değiştirmeye dönük kurdu. Hayatı deyim yerindeyse, acılarla dolu, sefalet içinde sürdü. Görüşleri, Marx'ın ölümünden sonra büyük devrimlerin ve dönüşümlerin öncüsü oldu ve hala dünyanın doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine farklı coğrafyalarda özgürlük mücadelelerine esin kaynağı oluşturuyor.

Marx’ın Kapital’inden bir deprem analizi

Fuat Filizler Marx Kapital’de, kapitalist üretim tarzının temel hareket yasalarının bilimsel-eleştirel analiz ve açıklamasını yapar. Bu yüzden Kapital’de doğrudan yer almıyor olsa bile, kapitalizmin günümüzde yol açtığı pek çok toplumsal sorunun kök nedenlerine dair ipuçlarını da Kapital’de bulmak mümkündür. Konut sorunu ve hatta deprem yıkımı dahil. Kapital’de Konut Sorunu

Komünist Manifesto: Komünistler birbirlerine karşı çalışmazlar

Hamza Yalçın 20 ve 21’nci yüzyıl boyunca dünyada en çok okunan bir kaç kitaptan biri olan bir eserden söz ediyoruz. Bir kitabın çok okunmasının onun lehine yorumlanmaması için düşünülebilecek nedenler Manifesto için geçerli değildir. Komünist Manifesto Marx’ın temel eseri olan Kapital‘in ilk cildiyle birlikte UNESCO Dünya Belleği Programı’nda yer alıyor. Hacmi küçük fakat kapsamı...

Kapital 155 yaşında! Okunmayı ve tartışılmayı bekliyor…

İnan Kaloğulları Karl Marks büyük eseri olan Kapital'i, “Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı” isimli eserinin devamı olarak yazdığını belirtmişti. “Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı” 1859 yılında ortaya çıktı. Kapital ise ondan 8 yıl sonra, 1867 yılında yayımlandı. İkinci cildi ise 18 yıl sonra, Engels tarafından Marks’ın notlarının bir araya getirilmesiyle kitaplaştırıldı. Üçüncü cildi yine Engels’in çabaları...

Haluk Gerger’in Anti-Devrimci Marksizmi-II

Selçuk Şahin Polat Paris Komünü ilkeleri-dersleri ve Gerger Gerger’in kitabındaki en son cümle şöyle: “Devletin sönümlenmesi ve partinin bir gönüllüler ordusuna dönüşmesi basit düşler mertebesine indirilemeyecek ve görünmez geleceğe havale edilemeyecek önemde stratejik-programatik hedeflerdir Marksizmde.” (A.g.e., s. 223) Bu tespit, devrim sonrası için olağanüstü içerikte...

Haluk Gerger’in Anti-Devrimci Marksizmi-I

Selçuk Şahin Polat Haluk Gerger’in "Anti-Marksist Devrimcilik-Marksizm Öncesi İsyancı Gelenek ve Günümüze Yansımaları" (Haluk Gerger, Anti - Marksist Devrimcilik, Yordam Kitap, İstanbul, 2022.) adlı kitabını okumaya başladığımda büyük bir heyecan duymuş ve komünizmin sorunlarına ve bugün yaşadığımız sıkıntılara, somut çözüm önerilerini, ha verdi, ha verecek diye okumaya büyük bir ilgiyle devam etmiştim. Sanırım yazar,...

Engels 202 yaşında (*)

Sevim Belli 1789 Büyük Fransız Devrimi ve onu izleyen gelişmeler sonucunda aristokrasiden iktidarı alan burjuvazi feodallere karşı mücadelesini birlikte yürüttüğü emekçi sınıflara ihanet etti. ‘Özgürlük, eşitlik, kardeşlik’ ilkeleri işçi ve emekçi sınıfları kapsamıyordu artık. Devrim üzerinden daha 60 yıl geçmemişti ki Avrupa toplumları gene Fransa’dan başlamak üzere büyük işçi ayaklanmalarıyla çalkalandı. 1848-1849 devrimleri olarak...

Emperyalizm ve gıda sorunu

Sinan Tepe Konuya emperyalizmin tanımıyla başlamamız yanlış olmayacaktır. Lenin’in “Emperyalizm” kitabı, Marksizm'in değişen koşullara uyarlanması açısından önemli bir çalışmadır. Marx, ilk sosyalist devrimlerin Almanya ve İngiltere gibi sanayisi gelişmiş ülkelerde olacağını öne sürer. O gün açısından Marx hiç de haksız sayılmazdı çünkü kapitalizm adeta son nefesini veriyordu. Ülke içinde biriken sermaye...

Socialismo o Muerte – II

Selçuk Şahin Polat TEK ÜLKEDE SOSYALİZMİN İNŞASI Konuya, liderlerin görüşlerine göz atarak girebiliriz. K. Marx: “Sorun Fransa’da çözülemez, fakat devrim Fransa’da başlar. Bu devrim hiçbir şekilde ulusal sınırlar içinde tamamlanamaz” (1) derken, Engels, 1893 tarihli Paul Lafargue’ye yazdığı mektupta şöyle diyor:

KÖŞE YAZILARI