EMEKÇİLERİN EYLEM BİRLİĞİ, SÖMÜRÜCÜ SINIFLARIN İKTİDARINI SARSIYOR

0
888

Macron hükümetinin yeni emeklilik yasası projesi, emekçilerin başta emeklilik hakları olmak üzere tüm sosyal haklarına karşı bir saldırıdır. Bu projenin iptali için emekçiler, en geniş eylem birliğini sağladılar.

Demiryolu ve metroda çalışan işçiler 5 Aralık’tan beri grevdeler. Grevcilere destek olmak için de dışarıdan blokaj, yürüyüş ve toplantılar yapılıyor. Destek eylemleri ve grevciler için yardım kampanyaları, sosyal medya aracılığıyla da devam ediyor

Aralık ayının 5’inde ve 7’sinde milyonlarca insan sokağa indi. Demiryolu ve metro çalışanı işçilerin sendikaları başta olmak üzere elektrik ve gaz işletmelerinde çalışanlar, Sarı Yelekliler; hastahane çalışanları (acil servis çalışanları 9 aydan beri grevde), çevre-ekoloji örgütleri, eğitim ve öğretim kurumları, özel sektörde çalışanlar (banka ve sigorta şirketlerinde çalışanlar); itfaiyeciler, kadın örgütleri, lise ve üniversite öğrencileri, kültür-sanat kurumları; Fransız Radyo ve Televizyon Kurumu, Fransız Haber Ajansı; avukatlar, petrol rafinerileri, evsizlerin sendikaları, kağıtsız mültecilerin dernekleri ile örgütsüz kesimler de eyleme geçti.

Yürürlükteki mevcut emeklilik yasaları, İkinci Dünya Savaşı’nın arifesinde, anti-faşist Direniş Komitesi (Comite de Resistance) ile dönemin hükümeti arasında imzalanmıştı. Bu yasalar işçi sınıfının baş kaldırması sonucunda yapılan bir anlaşmaydı. Dönemin hükümetinin verdiği tavizdi. Ağır, yıpratıcı ve tehlikeli meslek dallarında çalışan kesimler (demiryolu, madenler, metro çalışanları, gece çalışanları vb.) böylelikle farklı emeklilik ve sağlık sigortası hakkı kazanmışlardı.

Bügün ise Macron-Philippe hükümeti, zamanında kazanılmış bu “ayrıcalık yasaları”nı bahane ederek tüm emekçilerin genel sağlık ve emeklilik haklarını “puan” sistemiyle aşağı düşürmeye; yaş haddini de 64-66-67’ye çıkarmaya çalışıyor. Kısa süreli çalışanların (ayda 150 saatin altında olanlar), hamile kadınların, işsizlerin ve stajyerlerin emeklilik puanları düşürülüyor. Diğer yanda polis, asker ve hapishane gardiyanlarının ayrıcalıkları korunuyor.

Daha da önemlisi, getirilmeye çalışılan emeklilik yasası, kuşaklar arası dayanışma ve paylaşımı yok etmeye dayanıyor. Şu anki emeklilik yasasına göre genç nesil, yaşlı kesimin emekliliğini ödüyor. Fakat hükümetin yeni projesi bu dayanışma ve karşılıklı yardımlaşmaya dayanan sistemi ortadan kaldırmayı hedefliyor. Özelleştirme yoluna giderek, emekli sandığının 330 milyar € parasını borsa yoluyla büyük tekellere, Black Roc gibi Amerikan şirketlerine peşkeş çekmeye çalışıyor. Bir sonraki özelleştirme projesi ise havaalanları ve büyük tren garlarıdır.

Halkın büyük çoğunluğunun desteğine sahip olan bu yeni emeklilik yasası karşıtı eylemler (grev, blokaj, işgal, elektrik kesintisi, yolların ve hava alanlarının trafiğe kapatılması vs.) güvenlik güçlerinin saldırısına uğruyor. Bir yıldan beri devam eden Sarı Yelekliler’in eylemlerinde onlarca insan gözünü, kolunu ve bacağını kaybetti. Binlerce Sarı Yelekli göz altına alındı; yüzlercesi yargılandı ve diğerlerinin de davaları devam ediyor.

Hükümetin şu andaki taktiği, bazı sendika ağalarıyla, en yoğun yolculuk dönemi olan Noel ve yeni yıl zamanında grevi durdurtmaya ve eylem birliğini kırmaya çalışmak. Fakat bu sendikaların tabanındaki emekçiler, sendika liderlerinin ihanetini kabul etmeyip, emeklilik yasası tümden iptal edilinceye kadar greve devam edeceklerini gösterdiler. Yakın bir zamanda krizin çözülemeyeceği açık. Uzayan grevlerin ekonomik ve sosyal sonuçları şimdiden hissedilmeye başlandı. Hükümetin projesini destekleyen büyük patronlar ve medya, grevcileri hedefe tahtasına oturtuyorlar.
Rengi ne olursa olsun tekelci büyük burjuvazinin iktidari olan bu hükümetler ayakta kalmak için her geçen gün ekonomik ve siyasal baskılarla emekçilerin haklarını kısıtlamaya, yürüyüşleri yasaklamaya, tutuklamalar ile göz dağı vererek emekçileri caydırmaya çalışıyorlar.

Kapitalizm, bugün Fransa’da ve bütün dünyada insanları acımasız bir yoksulluk ve sefalete sürüklüyor. Buna yalnızca işçi sınıfı ve emekçi kesimlerin kararlı örgütlü mücadelesi dur diyebilir. Emekçiler genel grevle Macron hükümetini geriletebilir ve saf dışı edebilir.

Ali Cemal / Fransa

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.