Ermeniler Türklerin ve Kürtlerin Kardeşidir

4
2814

IMG_10671915 ilkbaharından 1916 sonbaharına olan dönem içinde Osmanlı İmparatorluğu içinde yaşanmış olan Ermeni katliamı bu yıl gene tartışmalara konu oldu. Birinci Dünya Savaşı sırasında Çarlık Rusyası, İngiltere ve Fransa Osmanlı İmparatorluğu’na karşı Ermeni milliyetçilerini yanlarına almışlardı. Ermeni milliyetçileri savaştan yararlanarak bağımsızlıklarını kazanmak istiyorlardı.

Emperyalistler Ermenilere “Büyük Ermenistan” sözü vermişlerdi. Ermeni milliyetçi örgütü, emperyalistlere güvenerek eylemlerini yoğunlaştırdı. O dönem Osmanlı İmparatorluğu’nda asıl iktidar İttihat ve Terakki Cemiyeti’nde idi. İttihat ve Terakki Cemiyeti Ermenilere karşı kitlesel kıyıma ve sürgüne girişti. Bu süreçte bazı kaynaklara göre yarım milyon kimi kaynaklara göre ise 1 milyonun üstünde Ermeni hayatını kaybetti.

Batılı ülkeler, zamanında kışkırtıcısı oldukları bu katliamı hala sömürmekteler. Gerici Türkiye hükümetleri ise meselenin dürüstçe incelenmesi yerine inkar yolu izliyorlar. Bu inkar taktiği daha ziyade Türklerin milliyetçi duygularını sömürmeye dayanıyor. Milliyetçi hükümetlerin tezleri “Esas Ermeniler Türkleri katletti, biz sadece kendimizi savunduk” demagojisine dayanıyor.

Ermenilerin emperyalistlerin oyununa geldikleri doğrudur ama Osmanlı da onları katletti. Türkler ve Kürtler bu katliamın suç ortağı oldular.

Batılı ülkeler meseleyi sömürmek için Ermenileri savunuyor görünüyorlar. “Ermeni soykırımı olmadı” demeyi suç ilan ettiler. Türk milliyetçiliği adına Doğu Perinçek bu iddiaya meydan okudu, yargılandı ve beraat etti. Bu olay ona milliyetçi çevrelerde prestij kazandırdı.
Türkiye hükümetleri her yıl ABD’nin ve büyük devletlerin “soykırım” deyip demediklerini gündem yapıyorlar. Emperyalistler de ” soykırım” dememe karşılığında Türkiye hükümetlerinden tavizler alıyor.

IMG_1066Biz sorunun “Soykırım mıydı değil miydi?” şeklinde tartışılmasının halkların kardeşliğine yararlı olacağına inanmıyoruz. Yukarıda belirttiğimiz gibi emperyalistler aslında Ermeni halkının katledilmesinin suç ortağıdır. Ermeni halkı haklı bir dava gütmüş olsa dahi milliyetçilerin peşine takılmakla hata etti. En büyük suçu Osmanlı işledi. Osmanlı Ermenilerin kanına girdi.

Ne yazık ki halkların tarihi sadece dayanışma ve direnişle değil aynı zamanda katliamlarla doludur. Sorun emperyalistler ve egemenler arasında değil halkların kendi arasında çözülecek bir sorundur. Türklük adına şovenist hükümetlerin ardına takılmak büyük hatadır.

Türklük bilinci Ermeniliğe, Kürtlüğe ve ezilen halklara karşı geliştirilmiş olduğu sürece Türklere en büyük zararı vermiş olan Erdoğan ve Bahçeli gibileri bile Türk büyükleri arasına giriyor.

Ermenileri, Kürtleri ve bütün halkları kardeş sayan ve ezenlere karşı bir Türk kimliğine ihtiyaç var. Bu kimlik Denizlerin ve Mahirlerin yurtsever kimliğidir. Halkların birbirinin kanına girmiş olduğu Ermeni katliamına bu kimlikle bakılmalıdır. Ermeniler kardeşimizdir.

Odak Dergisi

25.04.2017

4 YORUMLAR

 1. Türkiye kendi ölümünün gerçek gücünün gölgeleriyle sürekli ve kesintisiz savaştırılıyor! Aslı “büyük felâket!” ve hâkikat budur!

  Şahin Kanbur

 2. TÜRKİYE, AKP VE CHP GERÇEĞİ ÜZERİNE KISA BİR NOT!

  CHP TÜRKİYE’NİN EN YÜZEYDE VE EN GÖRÜNÜRDE OLAN VE GÖRÜNEN BIR ANA MUHALEFETİ VE EN DERİNDEN DE GERÇEK BİR ANA İKTİDAR MERKEZİDİR!

  AKP TÜRKİYE’NIN EN SON ON BEŞ YILA YAKIN OLAN BİR TARİH SÜRECİNİN EN DIŞSAL VE EN YÜZEYDEKİ BİR TAKLİT, KOPYA VE PROJE İKTİDAR RANTİYERİST VE ŞÜREKÂİST BİR FOKOCU VE FRAKSİYONİST GERÇEK YALAN YÜRÜTMESİDİR!

  BU HER İKİ PARTİNİN, AKP’NİN VE CHP’NİN GERÇEK DURUMU NEDİR VE NASILDIR PEKİ?

  BU HER İKİ PARTİ TÜRKİYE’DE BİRBİRINİN ADETA EN ÜST VE ORTAK AKIL HOCALIĞİ VE EN KUTSAL BİR KARI VE KOCALIĞİNI YAPTILAR, YAPMISLARDIR!

  Türkiye’de bütün bu gerçek pisliklerinin, zehirlerinin ve bütün bu hak ve hâkikat zifrânlarının kendi içinde aktığı bu sistemin akan & akar kanalının ve bok çukurunun, bütün bu tarihe ve bu hayata açılan ve açılarak gösterilen süslenmiş & süslü bir aksesuar kolye takısıdır, zil takmasıdır ve logar kapağıdır.

  AKP’de tek umut var ve kaldı!

  Bu da CHP ve CHP’nin bu gerçek durumudur ve bugünkü bu gerçek hâlidir.

  Utanmazlara bak. Arsızlara bak. Tam 15 yıl oldu. İktidâr ve yürütme olan sensin AKP!

  Neden bugün ve şimdi artık CHP’ye mâhkum, teslim, muhtaç ve ihtiyâç kaldın peki sen AKP?

  Sen bir iktidar olarak peki neden bu muhâlefet den gerçek bir medet ve müret umuyorsun, istiyorsun ve bekliyorsun sen AKP?

  Eğer seni her seferinde de bu CHP kurtaracaksa ve kurtarıyorsa!

  Peki sen ne iş yatın, ne savaş uyudun bugüne kadar ve hangi bu hak ve hâkikât şeyleri gerçekleştirdin ki?

  Bugün bu nettir, mutlaktır ve kuşkusuzdur ki artık ne CHP ve ne de AKP ayrı 2 & ( İKİ! ) parti ve 1 & ( BİR! ) İKTİDÂR(DIRLAR!)

  Artık bu her iki Türkiye partisinin, her ikisi de, bu her iki parti gibi olan ve görünen, bu gerçek görüntülerinden kopmuşlardır, ayrılmışlardır ve bu ayrımın en ufak bir ton ve renk farkı hiç yoktur, bu değişik ad ve adres gerçekleri tümden silinmistir ve bu her iki parti fiili olarak birdirle ve pratik olarak da – diyalektik nitelikle de birleşmiştir.

  Tek ten ne biri, bir ANA MUHÂLEFETTİR!

  Ne öbürü, tek erk BABA İKTİDÂR değildir!

  Türkiye’deki bu İKTİDÂR & MUHÂLEFET daddaravallisinin bu gerçek yalan demokrasi oyunu çökmüştür ve bozulmuştur.

  Bu her iki parti de, hem AKP ve hem CHP & ( AKP + CHP! ) olarak, Türkiye’nin tek bir İKTİDÂR & HÜKÜMET PARTİSİDİR(LER!)

  Ve bu her iki parti de ( AKP + CHP! ) Türkiye’nin bugünkü bu gerçek durumunu birlikte idâre eden ve yürüten hem bu iktidâr ortağı ve hem de bu muhâlefet ortaklığıdırlar.

  Türkiye’nin bugünkü bu gerçek ve reel tarihsel, toplumsal, sınıfsal olarak her türlu süreçsel olan bütun bir kader ortağı ve ortaklığı bu erk, bu rejim, bu devlet, bu iktidar, bu muhâlefet, bu düzen, bu sistem ve bu gerçek çarkının ortak hakdaşı, ortak paydaşı, ortak rantdaşı ve ortak hakikât – gerçekdaşı bu her iki sayıda gibi olan ve görünen, bu tek bir partisidirler; ( AKP + CHP! )

  BUGÜNE KADAR TÜRKİYE’DE, TÜRKİYE’NİN BU EN DERİN TARİHSEL, TOPLUMSAL VE SINIFSAL OLAN BÜTÜN BU ROL MODEL STRATEJİK VE İDEOLOJİK ÖĞRETİSİNİ VE BÜTÜN BU PRATİK VE TAKTİKSEL POLİTIK DURUŞUNU, YÜRÜYÜŞÜNÜ VE SÜRÜŞÜNÜ, BU TÜRKİYE OTOBÜSÜNÜN BUGUNKÜ BU TEKNOLOJİK KALİTE KONTROL VE STANDART TEKNİK GELİŞİM AYARININ VE DÜZEYİNİN HER TÜRLÜ VE HER TİPLİ HERŞEYİNİ VE HEPSİNİ, BÜTÜN BU RASYONEL MAYASINI, REEL TOHUMUNU, FİİLİ GIDÂ KODUNU VE BÜTÜN BU BESLENMEK DEPOSUNUN VE ANBARININ TÜM BU İÇ MANTALİTESİNİN VE BÜTÜN BU BUGÜNE KADAR GERÇEKLEŞEN ZİHNİYETİNİN HEPSİNİ, TOPUNU VE TÜMÜNÜ; TÜM BU ROL MODEL KADER TAYİNİNIN, HAK VE HAKİKÂT GERÇEĞİNİN TÜM BU GERÇEKLERİNİ AKP; HEP VE DAİMA CHP’DEN ( GÖNÜLLÜ VE GÖNÜLSÜZ! ) OLARAK SATIN ALDI, AŞIRDI VE ÇALDI! CHP’DE BUNLARIN HEPSİNİ AKP’YE AŞIRTTI, KOPYALADI, SUNDU, VERDİ, TESLİM ETTİ VE ADETÂ AKP’YE BİR AKIL HOCALIĞI VE BU KARI KOCALIĞİNI YAPTI, YAPMIŞTIR!

  Şahin Kanbur

  **(!)**

 3. 09 Mayıs gününün tarihsel olan en gerçek bir anlamı, en gerçek bir değeri ve en gerçek bir tanımı ne ya da nedir?

  En büyük, en ezici ve en çok bir olasılıkla da bu sorunun en doğru ve en gerçek olan ve mutlak bir cevabı var!

  Bu cevap ise şudur!

  SOVYET BÜTÜN KIZIL HALKLAR ORDULARININ, HİTLER FAŞİZM’İNİ VE NAZİZM’İ YENDİĞİ BİR GÜNDÜR BUGÜN VE BU BÜYÜK BELÂDAN VE BU BÜYÜK FELÂKETTEN İNSANLIĞIN & BÜTÜN İNSANLIĞIMIZIN KURTULDUĞUNUN, GERÇEK BİR KURTULUŞUNUN VE BU ZAFERİNİN GÜNÜDÜR!

  09 MAYIS GÜNÜNÜN BU TARİHSEL GERÇEK ANLAMI, DEĞERİ VE TANIMI BUDUR!

  Bu günkü Rusya Federasyonu bugünün bu gerçek tarihsel mirâsinı kutlamaya hazırlanıyor.

  Büyük bir askeri gösterisinin provasını ve demosunu yaptı bile daha şimdiden ve önceden!

  Onlar, Ruslar bu türden ve tipten bir askeri seramonide & serâmonilerde, en gelişmiş teknolojik askeri silahlarını ve nükleer başlıklı kitâlardan – kıtalara atılan bu balistik füzelerini, tüm dünya’ya ve insanlığa karşı görücüye çıkartıp gösterirken!

  Bunların da & ( Türkiye’nin de! ) bu gerçek tarih içindeki gerçekleşen en doğru ve en gerçek bir hak ve hakikâti olan bu hakkı da ve bu payına da doğru bir tarih hikâyesi olarak gerçek düşense; ancak bu baltalardır, bu kılıç ve kalkanlardır zaar ki ve zâten…

  UYU & UYU, YAT & UYU VE KALK UYU!

  Şahin Kanbur

 4. Türkiye’de yaşayan insanların hepsi ve tümü için ve adına, gerçek ve tam bir demokratik özgürlüklerin düzeni kurulmadıkça ve bu toplumsal sistemin gerçekten de bütün bu toplumların kendisinin bunun gerçek sahibi olmadıkça ve bu süreç tarihi olarak doğru bir sürece evrilerek ve devrilerek, bu temel süreç tam ve gerçek bir demokrasi ile taçlanmadıkça, sırf ve salt bu % 49 “HAYIR!” ile kemikleşmek ve kemikleştirilmek; taşlanmak ve taşlaştırılmak ve donmak, dondurmak ve dondurulmak riski de ve zâyi de var!

  TÜRKİYE’DE TOPLUMSAL VE SINIFSAL BİR ORTAK AKIL ÇÖZÜM DİYOR Kİ!

  Bu iş’de ve bütün bu işlerin tümünde, ortaya çıkan bu son doğru toplumsal ve tarihsel tutum ve tavır, bütün bu temel insan hak ve hakikatlerinin ve özgürluklerinin, en doğal olan ve bu en siradan tâleplerinin tümü ve bütünü ile oluşan, değişen ve gelişen bir Türkiye’de ve Türkiye’deki, ortaya çıkan bu son durum, kime yârar ve neye – kimlerin çikarlarına hizmet eder peki?

  Şahin Kanbur

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.