“Faşizme, darbelere ve OHAL’e karşı güçlerimizi birleştiriyoruz”

0
1280

guc-birligi-platformu-fasizme-darbelere-ve-ohal-e-karsi-guclerimizi-birlestiriyoruz-172151-5

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin öncülüğünde bir araya gelen emek ve demokrasi güçlerinin oluşturduğu Güç Birliği Platformu, faşizme, darbelere ve OHAL’e karşı güçlerini birleştireceğini açıkladı.

 

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin öncülüğünde bir araya gelen emek ve demokrasi güçleri, faşizme, darbelere ve OHAL’e karşı umudu, dayanışmayı ve mücadeleyi büyütmek için “Emek ve Demokrasi için Güç Birliği” oluşumunu Ankara’da düzenlenen bir basın toplantısıyla kamuoyuna duyurdu. KESK Eş Genel Başkanı Lami Özgen, DİSK Genel Başkanı Kani Beko, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, TTB Merkez Yönetim Kurulu Başkanı Raşit Tükel, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve emek ve demokrasi örgütlerinin başkanlarının katıldığı basın toplantısında ortak metni KESK Eş Başkanı Lami Özgen okudu.


Güç Birliği Platformu adına yapılan ortak açıklamada, karanlık ve zor bir dönemden geçildiği aktarılarak şu ifadelere yer verildi:


“AKP’nin düşünce, inanç ve ifade özgürlüğünü ortadan kaldıran tekçi, mezhepçi, faşizan ve neo liberal politikaları, özellikle son yıllarda rejim değişikliğini hedefleyen uygulamaları ülkemizi uçurumun kenarına getirmiş ve 15 Temmuz darbe girişimine de yol açan tehlikeli bir ortam yaratmıştır. AKP iktidarının eski ortağı cemaat cuntasının başını çektiği kanlı darbe girişimi bastırıldı. Ancak devletin tüm kademelerini teslim almış olan cemaati de içinde büyüten karanlığın bir yüzü de bugün iktidardaki AKP’dir. Türkiye, gerici iktidarlar altında emperyalizme bağımlılığın derinleştiği, emeğin sömürüldüğü, özgürlük, demokrasi ve laikliğe yönelik tüm kazanımların yok edildiği bir ülke haline getirildi.


Darbenin bastırılması onu da içinde büyüten sistemin değişmesi anlamına gelmiyor.

AKP, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlattığı karşı-darbeyle otoriter, baskıcı ve sömürü düzenini sürdürmeye çalışıyor. OHAL yasalarına ve Kanun Hükmünde Kararnamelere dayanarak kırıntısı kalan demokratik hak ve özgürlükleri bütünüyle askıya alıyor. KHK’ler ile kamuda hiçbir gerekçe göstermeksizin başlatılan görevden almalar ve soruşturmalar muhalif kesimlere yönelik baskı, tehdit ve topyekûn bertaraf etmeye dönüşüyor. Tarihleri darbelerle mücadele içerisinde geçen, birçok bedeller ödeyen emek ve demokrasi güçleri olarak darbe karşıtı tutumumuz dün de bugün de nettir.”

Bu gidişatın ancak emekten, demokrasiden, laiklikten, barış ve kardeşlikten yana güçlerin mücadelesi ile durdurabileceğinin altı çizilen açıklamada, “Bu bilinçle ülkemizin geleceğine sahip çıkmak, demokrasiyi, laikliği, bağımsızlığı, barışı, eşitliği, özgürlüğü, adaleti savunmak ve gerçek kılmak için bir araya geliyor, omuz omuza veriyoruz.


*Emekçilere yönelik güvencesizleştirme, taşeronlaştırma, yoksullaştırma politikalarına, işçi ve emekçilerin örgütlenme, toplu pazarlık, siyasi hak ve özgürlüklerinin önündeki engellere ve iş cinayetlerine karşı güvenceli çalışmayı ve insanca yaşamı savunmak için

*OHAL ve Kanun Hükmünde Kararnameler ile yeni baskı yasalarıyla demokrasinin, temel hak ve özgürlüklerin yok edilmesine, dikta arayışlarına karşı gerçek demokrasiyi savunmak için,

*Gerici, tekçi, otoriter, mezhepçi ideolojinin devlet eliyle toplumu teslim alma çabalarına karşı inanç özgürlüğünü de kapsayan gerçek laiklik mücadelesini büyütmek için,

*İçeride ve dışarıda yürütülen savaş politikalarının durdurulması, Kürt sorunun birlikte ve eşit yaşam temelinde barışçıl, demokratik yol ve yöntemlerle siyasal çözümü için,

*Emperyalizmin ortak geleceğimize karşı bölge ve ülkemizdeki müdahalelerine, faşizme ve darbelere karşı ortak ve birlikte mücadele için,

*Kadın emeği, kimliği, bedeni ve iradesine yönelik her tür eril, faşist ve gerici politikalara karşı kadınların özgürlük ve eşitlik mücadelesini yükseltmek için,

*Aleviler başta olmak üzere toplumun tüm inanç gruplarına, kültürel farklılıklara yönelik tekçi, mezhepçi, ayrıştırıcı politikalara ve saldırılara karşı birlikte mücadele etmek için,

*Kentlerimize, doğamıza ve yaşam alanlarımıza sahip çıkmak için,

*Hangi siyasal görüş, kimlik ve inançtan olursa olsun ezilenlere, emekçilere, gençliğe ve tüm ötekileştirilenlere yönelik her tür saldırı, baskı ve şiddete karşı birlikte durmak için, emek, barış ve demokrasiden yana güçler olarak gelecek güzel günlere duyduğumuz inançla umudu, dayanışmayı ve mücadeleyi büyütmek için yan yana geldiğimizi, omuz omuza verdiğimizi, Emek ve Demokrasi için Güç Birliği’ni oluşturduğumuzu duyuruyoruz. Eşit, özgür, demokratik bir ortak gelecek için umutluyuz, bir aradayız, kararlıyız” denildi.

***

Emek ve demokrasi için Güç Birliği Platformu’na katılan sendika, oda, siyasi parti ve örgütler:
DİSK, KESK, TMMOB, TTB, DBP, DP, EMEP, EHP, ESP, HDP, SEP, SYKP, YSGP, HDK, Haziran Hareketi, Halkevleri, İHD, Hacı Bektaşi Veli Vakfı, PSAKD, Alevi Bektaşi Federasyonu, DAD.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.