GENÇLERİN BUNCA SORUNU HAYALDİ, GERÇEK OLDU!

1
1484

Her geçen gün sorunla­rın arttığı yalancı, Ame­rika yandaşı bir iktidara sahip olan Türkiye’de her şey sona ermiş gibi şimdide gençli­ğin sorunları çözülecek va­atleriyle daha da büyüyor.

Liselerde sıkı yönetim her geçen yıl artıyor. Öğrencilerin etek boylarından, saç modelle­rinden, küpelerine kadar karışı­lıyor. Kural diye nitelendirdikleri yönetime uymayan öğrenciler okula alınmıyor. Bu da yetmez­miş gibi devlet okullarında gere­ğinden fazla ve sürekli para is­teniyor. Kimi öğrencilerin okula gelecek parası yokken o kadar parayı nasıl verecek? Müdür­den ve öğretmenlerden bu pa­ranın nereye gittiği konusunda net bir açıklama beklenirken kimse açıklama yapmaya ge­rek duymuyor. Okulların tatil olduğu şu günlerde liselerden mezun olanlar diplomalarını al­mak için bağış adı altında zorla para ödemek zorunda bırakılı­yor. Milli Eğitim’in yaptığı “diplo­ma ve diğer belgeler için okullar para talep etmeyecek” açıkla­maları hiçbir okulda geçmiyor.

Üniversitelerde ise bu du­rum liseleri aratmıyor. Üniver­site sınavını ter dökerek at­latan öğrenciler tam her şey yoluna girdi derken harç para­larının bütçeyi aşması nede­niyle ödemekte güçlük çekiyor.

Bunların yanında Ankara’da dönemin başında hiçbir şekilde paso sorulmayan otobüslerde dönem sonunda pasosu olma­yan fakat üzerinde okul forma­sı olan öğrencilere “ya iki defa kart bas ya da otobüsten in” şeklinde cevaplar veriliyor. İn­mek istemeyen ya da bir defa kart basan öğrenciler karako­la götürülmekle tehdit ediliyor. Dönem başında paso sıkıntısı yaşanmıyorken dönem sonun­da neden zorla paso isteni­yor. Bu da devletin öğrencilere dayattığı bir düzen değil mi?

Bunların hiçbiri yetmezmiş gibi en önemlisi 1 milyon 692 bin 345 öğrencinin girdiği yüksek öğretime geçiş sınavında (YGS) rakamsal cevapları olan sorular­da şifreleme yöntemiyle kopya uygulanıyor. Şifreyi bilen birisi için 40 soruluk matematik soru­larını doğru cevaplamak sadece 10 dakikasını alıyor. Peki şifre kimlere verildi? Bunu uzun uzun düşünmek gerekmiyor, cevabı kısa ve net iktidar yandaşı olan ailelerin çocuklarına. Bunun so­nucunda diğer ailelerin ve öğ­rencilerin emekleri boşa gidiyor.

Artvinli bir velinin iddiası üzerine sonuçların tamamı­nı inceleyen dershane ma­tematiğin yanı sıra Türkçe, sosyal ve fen soruları içinde sis­temin geçerli olduğunu kanıtlıyor.

Ayrıca Nevşehir’de ailesi ile birlikte yaşayan 19 yaşındaki İsmail Paslanmaz YGS’deki şif­re skandalı nedeniyle bunalıma girip odadaki telefon kablosuyla kendini asıyor. Bir çok öğren­cinin gece-gündüz uyumadan çalıştığı, dershanelere tomarla para yatırdığı, güvenirliği olma­yan ve sistemin dayattığı sı­navlardan dolayı bir çok genç bunalıma giriyor ya da intihar ediyor! Yani üniversite sınavı bir çok gencin hayatına maloluyor. Binbir zorlukla başedip sınavı kazanınca bu kez de tercih sü­reciyle herhangi bir üniversiteye yerleşememe korkusu başlıyor. İstediğin bölüme yerleşmek ise nerdeyse bir lüks artık.

Bu sınav sistemine ve şifre­lere karşı ayaklanan ve hakkını aramak için sokaklara dökülen, eylemler yapan, açlık grevi ya­pan öğrencilere yapılan mua­mele ise beklenildiği gibi. Polisin yaptığı sert müdahaleler, gözal­tılar ve tutuklamalar! Öğrencile­re dayatılan sınav sistemi yet­miyormuş gibi hakkını aramak isteyen öğrencilere de hak etme­dikleri sert muameleler yapılıyor.

“Gençler bizim geleceği­miz”, “Ülkemizin genç nüfusa sahip olması büyük bir avantaj” gibi söylemler çokça tüketiliyor fakat bunun somut yansımaları yok. Ülkede gençler için yapılan ve iyi sonuç veren gözle görülür bir şey olmuyor. Gençlere ge­rekli yetki ve sorumluluklar ve­rilmiyor. En güvenilir kurum ol­ması gereken sınav hazırlayan kurumlar bile taraf tutarken hala eşit haklara sahip bir ülkede ya­şadığımızı düşünen var mı? So­nuç olarak iktidar kendi yandaşı olan gençler için birçok şey ya­parken diğer öğrencilerin emek­leri boşa gidiyor. Türkiye’de gençlik üzerine bu kadar so­run hayalken gerçek oluyor!

Ankara’dan Bir ODAK Okuru

 

1 Yorum

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.