Kürt halkının Newroz’u, Türkiye, Ortadoğu ve Asya halklarının Nevruz’u kutlu olsun! Yaşasın direniş, yaşasın dayanışma!

0
2004

Kürt halkının Newroz’u, Türkiye ve Ortadoğu halklarının Nevruz’u kutlu olsun! Yaşasın direniş, yaşasın dayanışma!

2020 Newroz’unu ne yazık ki ülkemizde ve dünyada hızla yayılan, küresel ölçekli bir salgın koşullarında karşılıyoruz.

Yayılan hastalık bizlere ezen ile ezilenin; zengin ile fakirin; egemen ile halkın bir ve eşit olmadığını bir kez daha gösterdi. Gerek Türkiye’de gerekse de dünyada salgına karşı alınan önlemler halklar için “egemenin gemisinde” yer olmadığını hatırlattı; gelişecek krizin yükü daha şimdiden emekçiye kesildi.

Böyle bir süreçte giriyoruz 2020 Newroz’una.

Newroz, Kürt halkı için zalim Dehak’a karşı başkaldırının, isyanın, direnişin günü oldu.

Nevruz ise Türkiye, Asya ve Ortadoğu halkları için baharın, temizliğin, güzelliğin bayramı oldu.

Türkiye oligarşisi Demirci Kawa geleneği ve Newroz direnişinin halkları etkilediğini görünce aniden Nevruz’u hatırladı ve Türkleri Kürtlerden koparmaya, rekabet ve ikilik yaratmaya çalıştı. Yüzyılların Nevruz’unu halkalara karşı bir kontrgerilla faaliyeti olarak yeniden örgütlemeye çalıştı.

Unutulmamalıdır ki, isyan ve direnişin başarıya ulaşması da; baharın simgelediği temizlik ve güzellik de ancak ve ancak halkların birliği ile mümkündür.

Bizler, içinden geçtiğimiz bu eşitsizlik koşullarının da; zalimlerin, egemenlerin, tiranların da Türk ve Kürt yurtseverlerinin, Devrimcilerin, emekten ve demokrasiden yana tüm güçlerin birbirini anladığı ve birlikte mücadele ettiği zaman yıkılacağına inanıyoruz.

Bu bağlamda tarihimiz boyunca yaşadığımız topraklarda zulme karşı direnmeyi görev bilmiş Şeyh Bedrettin’lerden Pir Sultan’lara; Köroğlu’lardan Yörük Ali Efe’lere, Karayılan’lara; Mustafa Suphi’lerden Şefik Hüsnü’lere; Mahir’lerden Deniz’lere, İbrahim’lere; Mazlum’lardan Hayri’lere; Ömer’lerden Cemalettin’lere, Ayşe Deniz’lere, Eylem Ataş’lara, Ulaş’lara, Bayram’lara kadar iyiliği ve güzelliği yaşamı ile büyütmeye çalışmış sayamadığımız tüm güzel insanları anarak Türklerin, Kürtlerin ve Ortadoğu halklarının Newroz/Nevruz’unu kutluyoruz.

Yaşasın Halkların Kardeşliği!

Zafer ezilen halkların birliği ile gelecek!

Biji Newroz!

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.