AKP neden Odak dergisine saldırıyor?

0
1758

Karşılaştığımız son operasyon hakkında Sosyalist Forum adlı internet sitesinde yayınlanan yazarını henüz öğrenemediğimiz aşağıdaki yorumu ilginç bulduk, yayınlıyoruz.

 

AKP neden Odak dergisine saldırıyor?

(03-12-2011, 13:21) http://www.sosyalistforum.net/politik-gundem/52733-akp-neden-odak-dergisine-saldiriyor.html

 

Odak dergisini uzaktan, internetten takip eden birisi olarak son günlerde 4 ilde birden Odak dergisi okurlarına yapılan adli operasyonların amacının dergi etrafında örülen EĞİTİM ve DAYANIŞMA HAREKETİ fikrine karşı bir saldırı olduğunu düşünüyorum. Bu düşüncenin ne olduğunu ilk başta anlamak zor olduğu gibi halen de anlamış değilim tam olarak. Hamza Yalçın’ın konuyla ilgili bir kitabı var ve özellikle operasyonlarda bu kitabın alındığı söyleniyor.
Eğitim ve Dayanışma Hareketi, Cemaatin etkinliğine karşı onun yöntemleriyle sosyalist bir dayanışma ve eğitim hareketi örmeyi hedefliyor, bu yüzden Odak dergisi olarak cismi politikada pek anlam ifade etmeyen bir grup hedef seçiliyor çünkü cismi olmasa da taşıdığı düşünce şu anki Gülen-Akp devleti açısından en tehlikeli düşüncedir.

“Devrimci Karargah operasyonu adı altında yapılan son polis baskınlarının hedeflerinden biri olan Kadıköy Kültür Kafe’de gözaltına alınan kafe çalışanı ve üniversite öğrencisi Yeşim Kantekin, Fethullah Gülen cemaatine alternatif eğitim ve dayanışma projesi yürüttükleri için hedef olduklarını söylüyor.” (Odak sitesinden)….

Ortadoğu’da bir hareketin bir şey ifade edebilmesi için halkla dayanışma ve eğitim temelinde derin bağlar kurabilmesi gereklidir. Bunu Türkiye’de 78’lerde Dev-Yol kısmen başarmıştır ve karşılığında halkın desteğini almıştır. Bugün ise HALKEVLERİ ve SODAP bu “YÖNTEM” etrafında çalışmaya çalışıyor. Halkevleri yöntemi daha etkin kullanıyor. Siyasi yönelimleri farklı olsa da Sodap’ın da Halkevleri’ni bu yöntemden dolayı takdir ettiğini dergilerinde okumuştum.
Odak dergisi ise bu yönteme teorik bir temel örerek Eğitim ve Dayanışma Hareketini kurmuştur. Kendi ifadelerine göre bu yöntemi Brezilyalı ünlü bir eğitimcinin (Paulo Freire) Ezilenlerin Pedagojisi kitabındaki fikirlerine dayandırmışlardır.

Dayanışma niye önemli?

Gelecek kaygısının arttığı, toplumda yozlaşmanın derinleştiği, birkaç ay içinde yarım milyonu aşkın insanın işten çıkarıldığı ekonomik kriz koşullarında dayanışmadan daha önemli kaç kavram vardır? Derdimizi ve sevincimizi paylaşacak, güvenecek insana ihtiyacımız var. Mahallede sağlıklı komşuluk ilişkisine, genelde mahalleli özelde ise kadın ve gençlik dayanışmasına; işyerinde iş arkadaşlığı dayanışmasına; okulda öğrenci dayanışmasına; yakın çevrede aile, akraba ve arkadaş dayanışmasına; toplumda ezilenlerin dayanışmasına ihtiyacımız var. Dayanışmanın özünde birbirimize karşı; saygı, sevgi, sorumluluk ve güven ihtiyacı yatıyor. İnsanı insan yapan bencil rekabet değil, dayanışma ilişkisidir.” (dergiden…)

Dayanışma Hareketi bir eğitim, örgütlenme ve direniş hareketidir

İnsanı insan yapan dayanışma ilişkisi günümüz toplumunda çok eksik ve çarpıtılmış bir şekilde yaşanabiliyor. İnsanın kendisine, topluma ve çevreye yabancılaştığı dünyada dayanışma da grubun topluma karşı bir çıkar ve güç gruplaşması halini alabiliyor. Bu yüzden dayanışmadan ne anladığımızı açmakta yarar görüyoruz.
Dayanışmadan anladığımız; suçluların, menfaatçi grupların, hırsızların vb değil ezilenlerin dayanışması, direnişçi ve özgürleştirici bir dayanışmadır. Dayanışma en yakınımızdakilere karşı insanca sorumluluğumuzdan kaynaklanır ve tanımadığımız insanları, ezilen insanlığı kendimizden görebilmemiz yoluyla genelleştiği ölçüde asıl anlamını bulur. Toplumun geneline karşı çeşitli biçimlerdeki çıkarcı grup dayanışması, grup bencilliği ile sakatlanmıştır. Dayanışma; ezilenlerin yanında yeralma ve baskıya direniş çizgisinde gerçek anlamını bulur ve insanlığı kapsama niteliği kazanır.” (dergiden …)

Dayanışma hareketini nasıl kuralım?

Dayanışma Hareketi’nin öncü gücü, eğitim gruplarıdır. Eğitim grupları birer dayanışma grubu olarak düşünülmelidir. Genel eğitim kollektifi bir dayanışma kollektifidir. Eğitim gruplarındaki birbirine, sevgi-saygı-sorumluluk duygusuyla, güven ve eleştirici tutumla bağlı yoldaşlık ilişkileri temel dayanışma ilişkisi olarak görülmelidir. Eğitim grupları kendi içlerinde eğitime nasıl yaklaşıyorsa kitle çalışmasına da temelde aynı esaslarla, yani diyalog tutumuyla yaklaşacaktır.
Dayanışma Hareketi; insanlara karşı kuvvetli ilgi, sevgi ve sorumluluk taşıyan mücadeleci, insiyatifli ve çevresine güven veren insanların önayak olmasıyla geliştirilebilir. Eğitim grupları kurduğumuz her alanda (işçiler-emekçiler-kadınlar-öğrenci gençlik-mahalle gençliği vb) öncelikle bu nitelikte insanlarla temas kurmaya ve onlarla birleşmeye çalışmalıyız.” (dergiden)…

Şimdi Odak dergisi okurları ile dayanışma ve onların taşıdığı fikirle eğitim zamanıdır.

greyge5r

__________________

Yazar yukarıda bizim anlayışımızı isabetli alıntılarla özetlemiş. Yazıdaki bir cümlede Odak’ın Cemaat’e ait yöntemler kullandığı sonucu çıkabilir. Ama ”Eğitim ve Dayanışma Hareketi, Cemaatin etkinliğine karşı onun yöntemleriyle sosyalist bir dayanışma ve eğitim hareketi örmeyi hedefliyor” şeklindeki ifade, metnin bütünü içinde yorumlandığında Odak’ın devrimci çalışmada eğitim ve dayanışma alanını esas alıyor olmasının kastedildiği görülüyor.

 

Ortadoğu’da bir hareketin bir şey ifade edebilmesi için halkla dayanışma ve eğitim temelinde derin bağlar kurabilmesi gereklidir.” cümlesi yazıda kastedilenin anlaşılmasına yardımcı oluyor. Zaten Cemaat yöntemleriyle sosyalist dayanışma mümkün değildir.

 

Eğitim ve dayanışma hareketi geliştirme düşüncesine sosyalist hareketin sorunlarını inceleyerek (bakınız, Dünya Türkiye ve Sosyalizm, Ç Can, 2004) ve devrimci yenilenme yolundaki pratik adımlarımız sonucu vardık. Eğitim ve dayanışma hareketi soldaki insan ilişkilerinin eleştirisini esas alıyor. Bu ilişkiler düzen içindeki rekabete ve manipülasyona dayanan sekter ilişkilerden farklılaşamamıştır. Bu nedenle sol örgütlerin dışa karşı grupçulaşmaları, işçi sınıfı ve halk karşısında birer sekte dönüşmeleri kaçınılmaz oluyor. Çözümü insan ilişkilerine yoğunlaşmakta, bu anlamda da yoldaşlık ilşkisini devrimci pedagojide geliştirilen diyalog kavramı yardımıyla yeniden kurmaya yoğunlaşmakta görüyoruz.

Yazının sonundaki ”Şimdi Odak dergisi okurları ile dayanışma ve onların taşıdığı fikirle eğitim zamanıdır.” şeklindeki cümleye ise özellikle katılıyoruz. Şimdi Eğitim ve Dayanışma Hareketi geliştirme doğrultusunda grup çalışmaları yapmak ve bu yolda ortak çalışmalara girişmek zamanıdır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.