Bir Pazartesi Eğitim Toplantısından Rapor

0
1468

Eğitim toplantılarımızdan birinde katılımcılar bir sonraki toplantının konusunu ”Solun Çağrıştırdığı İyi Şeyler ve Türkiye Solunun İyi Tarafları” olarak saptadılar.  Toplantıyı koordine için biri bu satırların yazarı, iki arkadaş görevlendirildik. 30 Aralık’ta yapılacak toplantıya çağrı için Facebook’a 25 Ocak 2012 tarihinde aşağıdaki metni yolladık.

 

”Tartışmaya Davet: Şimdi bizim aramıza/ Yola boyun veren gelsin

Solun Çağrıştırdığı İyi Şeyler ve Türkiye Solunun İyi Tarafları

Eğitim ve Dayanışma Hareketine gönül vermiş veya sadece ilgi duyan işçi, emekçi, aydın, öğrenci, kadın, erkek, genç, erişkin insanlar olarak her pazartesi, Türkiye saatiyle 20.00-21.30 arası internet yoluyla buluşuyor ve bir önceki hafta kararlaştırdığımız bir konuyu tartışıyoruz.

İnternet, aramızdaki mesafe sorununu aşmamıza yardımcı oluyor. Ülkemizin ve başka ülkelerin çeşitli yerlerinde yaşıyor olmamıza rağmen yol parası vermeden, yol için zaman kaybetmeden bir araya gelebiliyoruz.

Tartışmamıza katılmanın şartı, egemen güçlerin beğenip beğenmediği insan olmak değil; hayata ve insana derin sevgi taşıyor olmak ve dünyayı değiştirme mücadelesinde birbirinin yardımıyla öğrenmeye açık olmaktır. Demokrasi Okulu adını verdiğimiz tartışmamızda bir diyalog kültürü geliştiriyoruz. Amacımız birlikte öğrenme anlayışıyla birbirimizin yardımıyla düşünüp araştırarak bilgi, demokratik bilinç ve kollektif bir güç geliştirmek. Eğitim ve Dayanışma Hareketi dediğimiz budur.

Her tartışma konusunu bir önceki haftadan katılımcılarla belirliyoruz.

Çalışmamızın amacı ve işleyişi 2010 yılında yayınlanan Eğitim ve Dayanışma Hareketimiz adlı kitapta ifade edilmiş bulunuyor. Önümüzdeki pazartesi konumuz Solun Çağrıştırdığı İyi Şeyler ve Türkiye Solunun İyi Tarafları.

Konuyu aşağıdaki sorular yardımıyla tartışmayı düşündük:

1. Solun yani sosyalist hareketin sizi ve halkı cezbeden nitelikleri   hakkında neler diyebilirsiniz?

2. Türkiye solunun genelde ve tek tek örgütler açısından olumlu yanları sizce nelerdir?

3. Hareketimizin olumlu yanları olarak neleri işaret edebilirsiniz?

Katılımcılara tartışmada solun olumsuz yanlarını konu dışında tutacağımızı belirtelim.

Yani kimse önümüzedeki Pazartesi günü yapacağımız tartışmada solun eksik veya yanlış gördüğü yanlarını ele almayacak, sadece olumlu yanlarına bakacak.

Eleştirilerimizi daha sonra yapabiliriz.

 

Pazartesi günkü tartışmada  solu ve sol örgütleri eleştirmeyeceğiz ama propagandacı veya reklamcı şekilde tartışmak da doğru olmaz.

Bildiğiniz gibi buradaki toplantılarımız yasal çerçevede kalmaya önem veriyor. İnternet görüşmelerinde ve eğitim çalışmalarında yasal çerçeveyi gözetmeye özellikle dikkat edilsin. Bütün sol hareketlere, hele ki kendisini düzenle sınırlamayan sola, sonuna kadar saygılıyız ama buradaki tartışmalarda ta başıdan beri kendimizi yasal alanla sınırlamaya önem verdik, vermeye de devam edeceğiz.

Toplantıda sol örgütler denince kendisini yasal alanda ifade eden solu ele alacağız. Tartışmada yasadışı örgütlerin adları yerine dergiler ve yasal kurumların adını yazalım.

Bizler özgün bir devrimci hareketiz ve özgün yanımıza çok önem veriyoruz. Kendimize ve başka gruplara devrimci eleştiricilikten yoksun yaklaşımlara, başka grupları taklit etmeye kesinlikle karşıyız. Aynı zamanda bizler Türkiye solunun bir parçasıyız. Marksist, sosyalist yani devrimci sola eleştirilerimiz ne olursa olsun onlarla aynı temel idealleri savunuyoruz.. Ayrıca çeşitli sol örgütlerden esinleneceğimiz şeyler var.

Çeşitli siyasi hareketler hangi anlamlı işlerle, nasıl uğraşıyorlar? Dayanışma ve eğitim, sol örgütlerin çalışmalarında nasıl yer tutuyor? Sol örgütler; birbirine bağlılığa ve devrimci eleştiriciliğe dayanan yoldaşlık ilişkileri geliştirmede ne gibi çabalar içindeler? Sol örgütler işçi hareketinde, emekçi hareketinde, emperyalizme, faşizme ve gericiliğe karşı mücadelede hangi anlamlı faaliyetler içindeler?  Bunları izlemeye ihtiyacımız var.

 

2005 yılının ikinci yarısında başlatılan eğitim çalışmalarımızda ısrarla devam ediyoruz.  Önümüzdeki dönem Marks’ın Kapital adlı ünlü eserini okuyup tartışacağız. Bu bilimsel eserin dünyayı tanımak ve değiştirmek için şimdi her zamankinden daha güncel olduğunu düşünüyor, Diyalog temelinde birlikte öğrenme anlayışına ilgi duyan herkesi bu çalışmaya davet ediyoruz.

Şimdi bizim aramıza

Yola boyun veren gelsin

Sevdasıyla kavgasıyla

Hakikati bilen gelsin!

Pazartesi günü Türkiye saatiyle 20.00-21.30’da yapacağımız tartışma toplantısında buluşuyoruz, geliyor musunuz?”

 

——-

 

Toplantı 30 aralık Salı akşamı saat 20:00’de başladı. Aktif olarak 14 kişi, maille de bir arkadaşımız toplantıya katıldı.

 

Toplantı üç ana başlık altında yürüdü. Bu başlıklar arkadaşlarımıza soru olarak

yöneltildi. Ve bu sorulara çeşitli cevaplar vererek devam edildi.

 

Tartışmada başkanlık yapan arkadaşlarımız :

” 1. Solun yani sosyalist hareketin sizi ve

halkı cezbeden nitelikleri hakkında neler diyebilirsiniz? sorusuyla başlamak

istediğini belirtti. Bunun yanı sıra konunun dağılmasını önlemek amacıyla;
“Katılımcılara tartışmada solun olumsuz  yanlarını konu dışında tutacağımızı

belirtelim.Yani kimse önümüzeeki Pazartesi

günü yapacağımız tartışmada solun eksik veya yanlış gördüğü yanlarını ele

almayacak, sadece olumlu yanlarına bakacak.

Eleştirilerimizi daha sonra yapabiliriz. “uyarısında bulundu.

 

Tartışmaya başlarken bir arkadaş konuyu daha önce çevresine açtığında kimi eski solcuların dudak bükerek, “solun iyi şeyleri mi var ki?” gibi cevaplar da aldığını belirtti.

 

Soruya verilen cevaplar arasında soldaki devrimci ahlak-kültür, fedakarlık, ileri insan ilişkileri, solun eşitlikçi ve adaletli oluşu; örgütlülük bilinci, kişinin algılama ve yorumlama gücünü geliştirmesi; solda eleştiri-özeleştiri mekanizmasını geliştirmesi, solun yardımıyla hak arama bilincinin oluşması, solun halkın çıkarlarını gözetmesi gibi örnekler verildi.

Bir arkadaş, Hrant Dink’in eşinin Hrant Dink vurulduğunda “asıl 17 yaşında olan birinden  katil yaratan bu karanlığı sorgulamalıyız” şeklindeki ifadesini anlamlı bulduğunu söyledi. Bir diğer arkadaş da bunun ancak sol bakış açısıyla irdeleyen bir zihinden çıkan, gerçek nedeni arayan, sorgulayan bir insana ait olabileceğini belirtti.

 

Bir arkadaş; solda kendine yakın gördüğü yanları “Zengini ve güçlüyü fakirden ve güçsüzden üstün tutmamak, fiziksel güzellik denen şeye teslim olmamak insana insan olarak değer verebilmek, bir de cesaret, yiğitlik, birbirine bağlılık, insanlara sevgi adaletsizliğe isyan, solun beni en çok çeken yanları” diye bahsetti. Bir diğer arkadaş ise devrimciliğin; halk çıkarları için mücadele ederken, “birey olarak özgürleşme”  iddiasını da olumlu gördüğü yanlar arasında belirtti. Yani hem halk adına hem kendi adına bir kazanımdı devrimcilik iddiası. Solun güzel yanları arasında dünyaya farklı bakabilmesinin, insanlar arasındaki sosyal, etnik, cinsel, fiziksel, yaş gibi farklılıklara yaklaşımda toplumdaki egemen değerlere teslim olmamasının önemine dikkat çekildi. Diğer cevaplarla zenginleşen ilk sorumuz, ikinci soruya bıraktı yerini.

 

“Türkiye solunun genelde ve tek tek örgütler açısından olumlu yanları sizce nelerdir?” sorusuyla birlikte tekrar görüşlerimizi paylaştık.

Sol kültürün direniş geleneğine, sol kurumlar arasındaki dayanışmanın güzelliğine ve bazı kurumların tutsak düşmüş yoldaşlarına başarıyla sahip çıkmasına değinildi. Tartışma, bazı örgütlerin liderlerine bilinç ve özveriyle sahip çıkması dile getirildi ve bunun taktir edildiği belirtildi. Başarılı kurumlaşmış ve iyi çalışan örgütlere ilişkin gözlemler belirtildi. Üç arkadaş gündemi belirleyen bazı eylemleri olumlu bulurken bir arkadaş yaratıcı eylemleri de olumlu bulduğunu ifade etti. Bir arkadaş, baskılara rağmen ısrarlı ve gayretle yılmadan çabasını devam ettirebilen örgütlere örnek verdi ve beğenisini belirtti. Bir diğer arkadaş, Van’a halk ile dayanışma amaçlı yardıma giden kurumların bu gayretini çok olumlu gördüğünü söyledi. Bu hususlara örnek olarak; Halk Cephesi’nin “Füze Kalkanı” eylemleri, Kolektiflerin “Yumurta atma” eylemleri ve Hopa Davasındaki dayanışma tutumları, Tkp’nin metrobüs zammı eylemleri, Kürt Ulusal Hareketinin liderliğini sahipleniş tavrı gibi örnekler sıralandı.

 

Kararlaştırılan süremizi de aşmamak için 3. soruya geçtik ardından.

 

Toplantıya başkanlık yapan arkadaşımız;

3. Hareketimizin olumlu yanları olarak neleri işaret edebilirsiniz? diye son sorusunu yöneltti katılımcılara.

 

Bu soruya yönelik cevaplarda; lider pozisyonundaki kişi ile kolay iletişimin kuruluyor olması,

Hareketin; sola eleştirici yaklaşıp birleştirici olmasından; hareketin, sola eleştirel yaklaşıp birleştirici olması, eleştiri-özeleştiri mekanizmasının sürekli canlı tutulmasından; yoldaşlık ilişkisinin güven verici olmasından; hiyerarşinin (ast-üst yapısının) diğer kurumlara nazaran çok yoğun hissedilmemesinden; eksikliklerine rağmen destekleme ve geliştirme gayretinden vazgeçilmemesinden; sol içi kanlı çatışmalar arasında dahi kirlenilmemiş olunmasından; politik yaklaşımda kesin ve tavizsiz oluşu ama yanılgının açık olduğu durumlarda körü körüne devam etmektense, yeni fikirlerle farklı yöntemlerin denenebilme durumunun oluşundan bahsedildi. Bir arkadaş hareketin olumlu yanı için ; “birçok sol kurumda var olan ‘her şey devrim’ algısının bizde  ‘her şey insan’ içine donuşmuş olması.” fikrine değindi. Bir diğer arkadaş da, eleştiri konusuna ithafen; “kimsenin ve hiçbir şeyin eleştiri dışında tutulmadığını” kaydetti. Bir başka arkadaş ise, kendi aramızdaki dayanışmayı olumlu gördüğünü söylerken başka bir arkadaş “Bizde geleneksel solu aşma yönünde gerçekten ciddi ve güzel çabalar var” diyerek genel bakış açısından bahsetti.

 

Toplantıya katılan arkadaşlar arasında üstüste defalarca söz almamış bir katılımcı neredeyse yoktu. Toplantının akıcılığı ve verimliliği sebebiyle süremizi yirmi dakika kadar aşarak, bir sonraki haftanın konusunu solun güzelliklerinin ve hareketimizin önünü açmak amacıyla olumsuz yanlarını tartışmaya karar kıldık oy birliği ile. Önümüzdeki haftanın konusu aramızdan bir kişiyi başkan seçtik. Diğer tüm arkadaşları da başkanlık yapacak olan arkadaşa yardım edeceğini söyledi. Böylelikle 20:00 de başlayan toplantımız 21:50’de son buldu.

—————-

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.