Mısır’da II. Ramses’e Ait Yeni Bir Tapınak Bulundu

0
1897

Mısır’daki Abusir arkeolojik alanında, Firavun II. Ramses’e ithaf edilen ve onun gücünü ve Güneş tanrılarının yaygınlığını gösteren yeni bir tapınak bulundu.

II. Ramses’in mumyası. F: Getty
II. Ramses’in mumyası. F: Getty

II. Ramses, etkileyici mimari yapılarıyla ve savaş gücü sayesinde  en çok bilinen Antik Mısır firavunlarından biriydi. Yoğun inşa faaliyetleri (Hatta ismini verdiği yeni bir başkent yaratmak) ve ordusuyla Hititlere, Süryanilere ve Lübnanlılara karşı saldırmasıyla biliniyordu. Şimdi ise Mısır’da keşfedilen yeni bir tapınak, Büyük Ramses olarak bilinen II. Ramses hakkında yeni bilgiler ortaya çıkarıyor.

I. Seti’nin oğlu olan II. Ramses, tahminlere göre 20’li yaşların başında, MÖ 1279 yılından, MÖ 1213 yılına kadar hüküm sürmüştü. II. Ramses, 66 yıllık hükümdarlık süresi ile, Antik Mısır tarihinde en uzun süre tahtta kalan ikinci hükümdardı ve Rameses, Ramesses, Büyük Ramses gibi farklı isimlerle biliniyordu.

Egemenliği süresince Mısır imparatorluğunu genişletti ve başka herhangi bir hükümdardan daha fazla tapınak ve anıt inşa etti.

Geniş bir imparatorluk inşa etmek

Kendi başkenti Pi-Ramesse’yi, Memphis ve Phebes gibi geleneksel kentlere ekledi. Bu başkent, onun sarayının yanı sıra kendisine adanmış bir takım tapınaklar içeriyordu. Ayrıca Abidos’ta bir tapınak ve güney Mısır’daki Nubia’da yer alan Abu Simbel’in ikiz tapınaklarını yaratarak, piramitlerin inşasından bu yana en büyük çaplı mimari yapıları yaptırdı. Bu devasa yapıları, hükümdarlığının ve eşi Kraliçe Nefertari’nin anısına yaptı.

II. Ramses, Luksor’a yakın bir yerde, kendisinin devasa bir heykelini de içeren anıtsal bir tapınak kompleksi olan Rametteum’u da yarattı. Görünüşe göre, tüm bu mimari yapılardaki taş üzerine oymaların derin bir şekilde yapılmasında ısrar etmişti. Böylece bu oymalar, güneş ışığında daha görünür oluyor ve güneş tanrılarına olan saygısını gösteriyordu.

Bazı araştırmalar, II. Ramses’in 1.72’lik boyuyla, yaşamış en uzun boylu firavun olduğunu öneriyor. Ayrıca, Antik Mısır tanrılarının çoğunu Aten güneş diskleri lehine terk eden Akhenaton’un saltanatı öncesinde, Eski Mısır geleneksel dinine dönmeye hevesliydi.

Ramses’in, 100’den fazla oğlu ve 60 kızı olduğu ve bununla övündüğü söylenir. II. Ramses, kendisinin oğlu ve varisi Amenhiwenimmef’in de aralarında bulunduğu birkaç prens ve prensesin annesi olan Kraliçe Nefertari ile evliydi. Fakat hayatı boyunca birkaç eş almış olabileceği söyleniyor.

Yeni keşfedilen tapınak alanı. F: Czech Institute of Egyptology
Yeni keşfedilen tapınak alanı. F: Czech Institute of Egyptology

Önemli bir savaşçı

Egemenliği süresince büyük ordusunu birçok savaşa soktuğu biliniyor. MÖ 1274 yılında, Hititlere karşı birlikleri yönettiği ve savaş arabalarıyla büyük bir savaş yapıldığı söyleniyor. II. Ramses liderliğindeki savaşların birçoğu, Mısır sınırlarını güvence altına almanın yanı sıra, Akdeniz boyunca korsanları savuşturmaya yardımcı olmuştu.

II. Ramses öldüğünde, Krallar Vadisi’ne gömüldü, daha sonra yağma tehlikeleri yüzünden taşınmak zorunda kaldı ve 1881’de bedeni Kahire’deki Mısır Müzesi’ne taşındı. Yapılan yeni keşif, II. Ramses’e duyulan yüksek saygıya ışık tutuyor.

II. Ramses kabartması. F: Czech Institute of Egyptology
II. Ramses kabartması. F: Czech Institute of Egyptology

Yeni bir tapınak

Abusir’de keşfedilen yeni tapınak, 32 metre x 52 metrelik bir alanı kapsıyor ve sütunlarından biri kerpiç tuğladan yapılmış temele sahip.

Abusir, Antik Mısır şehri olan Memphis’in seçkinler için en önemli mezarlık alanlarından biriydi.

Bölgede bulunan bir heykelde, II. Ramses’in çeşitli isimleri yer alırken, bir diğerinde ise Güneş tanrıları Re, Amun ve Nekhbet’in bulunduğu sahneler tasvir ediliyor. Bölgenin avlusunun, taş sütunlarla çevrili olduğuna ve en azından bazı bölümlerin maviye boyanmış duvarlara sahip olduğuna inanılıyor.

Mirsolave Barta, “II. Ramses tapınağının keşfi, Memphis bölgesinde kralın inşa ve dini faaliyetleri hakkında benzersiz kanıtlar sunuyor ve aynı zamanda, Abusir’de 5. Hanedanlık döneminden Yeni Krallık dönemine kadar saygı gören güneş tanrısı Re kültünün daimi statüsünü gösteriyor.” diyor.

arkeofili.com

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.