SEN NEREDEYSEN HAREKET ORADADIR

1
1654

Sizlere Eğitim ve Dayanış­ma Hareketimizin çalışma­sının ulaşabildiğimiz her yere ulaşmasını sağlamak için içinde bulunduğum yer ve koşullarım itibariyle farklı bir şehirde ve tek başıma nasıl çalıştığımı, nere­lerde eksik kaldığımı ve ne gibi zorluklarla, güzelliklerle karşı­laştığımı, kısacası bu şehirde bulunduğum hemen hemen 2 yıllık süreçte edindiğim tecrübe­lerimi aktarmaya çalışacağım.

Koşulların beni farklı bir şehre sürüklemesiyle daha önce içinde bulunduğum kolektif ça­lışmaları, bu sefer tek başıma Denizli’de yürütmeye çalıştım. Henüz 2 yıllık bu zaman dilimin­de çeşitli zorluklarla karşılaştım. İlk zamanlar kendimi yalnız his­setsem de biliyordum ki ben ner­deysem Hareket oradadır ve bu zamanlar zorluk içinde de olsa bana tek başıma ‘ne yapabili­rim, nasıl yapabilirim’ i öğretti. Bu benim için ayrı bir tecrübedir. İnsan önce benim gibi düşünen, sorgulayan veya yaşayan birileri var mıdır diye düşünüyor. Psiko­lojik olarak sıkıntılı bir süreç olsa da bir çabanın ve arayışın oldu­ğu zamanlardı.

Cemaat ve düzenin yoz­laşmış, apolitik, düşünmeyen, sorgulamayan gençliği oraya da hakimdi. Bu, çalışmalarımın ilk etapta, daha erkenden baş­lamasına engel teşkil etmişti. Fakat daha sonra düşünceleri­me yakın kurumlarla irtibata ge­çerek bulunduğum yeri daha iyi tahlil etmeye başladım. Böylece kendi görüş ve düşüncelerimi ifade edebileceğim insanlarla irtibata geçtim. İnsanlarla irtiba­ta geçtiğimde ilk olarak Odak dergisi verdim. Okuyup tartışa­bileceğimizi ifade ettim. Hemen hemen bir yıl boyunca bir semte dergi dağıttım. Bu semt Dersim ve Sivas Alevilerinin yoğun oldu­ğu bir semtti. Orada bir çok aile ve genç arkadaşlarla tanışma olanağım oldu. Bugüne kadar değerleri uğruna çektikleri acı­nın yanında bir de iş sıkıntısı eklenmişti. Tekstil işinin yaygın olmasıyla bilinen Denizli’de ar­tık insanlar geçimlerini zor sağ­lıyorlar ve İstanbul’a çalışmaya gidenler çoğalıyordu. İşçi kesi­mi olduğu kadar öğrenciler de vardı. Onlarla da irtibata geçtim ve çeşitli etkinliklere katılmaya çalıştık. Mahallede ve kaldığım yerde geliştirdiğim ilişkiler bana birken beş olmayı beşken daha fazla olabilmeyi öğretti. Her ne kadar bunu hemen yapamasam da sonuçta çalışmalarımız açı­sından daha verimli bir sürece girdik.

Denizli’de bu yıl ilk 1 Ma­yısımızı gerçekleştirdik. Heye­canımız bu açıdan farklıydı. Di­ğer illeri de heyecanlandırdık. 2 Temmuz Sivas şehitlerini andık ve Denizli’den de sesimizi yük­seltme olanağı yarattık. Daha önceden Isparta ve İzmir’de ilişkide olduğum arkadaşların­da desteğiyle heyecanım ve umudum arttı. Şimdi de Akdeniz Bölgesi’ne buralardaki alevden bir kıvılcım sıçratmaya çalışaca­ğız. Bu önümüzdeki süreç daha da özverili, fedakarca, disiplin­li çalışmamızı gerektirecek bir süreç olacak. Eğitim ve Daya­nışma Hareketimizi burada da teorik ve pratik olarak hayata geçirmeye çalışacağız. Bu ça­lışmanın amacı eğitimin Türki­ye’deki burjuva eğitim anlayışı dışında, düşünen, tartışan, öğ­renen, öğreten, bunu içselleşti­rip kişiliğimizle çalışmalarımızla yeni insan olabilmek ve yaşamı­mıza dahil edebilmektir. Bu yeni insan modeli ancak okuyan, tar­tışan bireylerle mümkündür. Bu yalnız okumayla değil aynı za­manda onu hissedip bir yaşam biçimi haline getirmeliyiz. Bu yeni insan dediğimiz aslında her insanda olması gereken, insani özellikleri taşıyan en başta bizler için devrimciliğin ne olduğunu, nasıl olduğunu bir bireyin hem kendi için hem içinde yaşadığı toplum için ne kadar faydalı ola­bileceğini amaçlar.

Eğitim ve Dayanışma Ha­reketimiz adlı kitabımızın çık­ması bu çalışmaların daha iyiye gideceğine işarettir. Bu kitabı okuyup çevremizin de okuması­nı sağlamalıyız. Ne yazık ki ar­tık okuyan insan az ve giderek de azalıyor. İnsanlar okuyarak, tartışarak, öğrenerek aydınla­nır. Bilgisizlik, düşünmemeye, sorgulamamaya ve duyarsızlaş­maya yol açar. Bu bizim engel olmaya çalıştığımız şeylerden sadece biri ve en önemlisi. Her şey eğitimle olur diyoruz. Birken bin olmayı öğreniyor ve öğret­meye devam ediyoruz.

Hiç yılgınlığa, moralsizliğe yer vermeden amacına gidece­ğin yolda, yolun sonundaki gü­zellikleri düşünerek o engelleri aşabilirsin ve bir gün tek başına dahi kalsan sen varsan orada her şeyin yeniden yeşerebile­ceğini unutmamalısın. Sen ner­deysen Hareket oradadır. Bu ilkeyle daha da güçlenerek de­vam ediyoruz.

Denizli’den Bir ODAK Okuru

 

1 Yorum

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.