Sosyalistler Sizi Nasıl Anlasın?

0
1838

Cemalettin Can/ 29.04.2013

Zübeyir Aydar Milliyet yazarlarından Ezgi Başaran’a “Türkiye sosyalistleri anlamıyor, bir iktidar şansı var” demiş. Aydar: ”Şunu anladım ki, bizi (Kürt siyasi hareketinden söz ediyor) yakından tanıdığını zannettiğimiz kesimler de bizi tam tanımamış, hayret ettim.” http://www.radikal.com.tr/ radikal.aspx?atype=radikalyazar &articleid=1129831&yazar=ezgi- basaran&categoryid=77″
Biz de Aydar’ın hayret etmesine hayret ettik. Aydar “Bugüne kadar ne söylediysek aynı fikirlere sahibiz. Sosyalistleri nasıl müttefik gördüysek, öyle görmeye devam edeceğiz.” diye de eklemiş. Arkadaşlar görüşlerinde ne kadar istikrarlı ve Türkiye solunu nasıl müttefik görüyorlar?
Kimsenin değişmeyen fikirlere sahip olması beklenemez. Ama bizim bildiğimiz Kürt ulusal hareketi fazla değişti. Arkadaşlar daha önce çok keskin Marksist çizgidelerdi. Bütün Türkiye solunu Kemalizme ve devlete teslim olmakla suçluyorlardı. Hatta daha ileri giderek, o dönemde liberalleşmekte olan bazı sol çevrelerin 12 Eylül sonrası Avrupa sosyal demokrasisine yakınlaşmasını ihanet olarak görüyorlardı.
Şimdi Öcalan bir zamanlar ihanetle suçladığı o liberal sol görüşlerin şampiyonluğunu yapıyor. Öcalan ayrıca Türkiye’nin emperyalist AB’ye girmesini istediğini söylüyor. Hatta Erdoğan’a Suriye konusunda işbirliği teklif ediyor. PKK liderleri ABD’ye işbirliği yapmayı teklif ediyorlar.
Bu kadar hızlı değişimi “anlamak” kolay mı?
Daha önce bütün Türkiye solunu Kemalist olmakla suçlayan, Kemalizmi de faşizmle eşitleyen Öcalan, hapse düştüğünde düpedüz Kemalizmi övmeye başlamıştı. Kürt ulusal hareketi, liderinin bu şekilde ağız değiştirmesine hiç itiraz etmedi. Şimdi biz arkadaşları nasıl anlayalım?
Arkadaşlar Öcalan ele geçirilmeden önce bir kısım Türkiye soluyla devrimci birlik kurduklarını iddia ediyorlardı. Öcalan yakalanınca PKK devletle anlaşma stratejisi benimseyerek devrim iddiasından vazgeçti ve birlikten çekildi. Onlar çekilince peşlerinden gidenler de haliyle dağıldılar. “Eskiden ne diyorsak aynısını diyoruz” sözlerini biz nasıl anlayalım?
Öcalan bir yandan Stalin’i kabalıkla ve demokrat olmamakla suçlarken diğer yandan kendisinin Stalin’den daha demokratik metotlar kullandığı iddia edilebilir mi? O halde arkadaşlar kendilerini nasıl anlamamızı isterler?
Aydar’ın rehberi Öcalan bir yandan kendisini genel olarak devlete karşı ve reel-sosyalizmi ve hatta Lenin’i Marks’ı aşmış bir özgürlükçü olarak taktim ederken diğer yandan kapalı kapılar ardında MİT ile tek başına pazarlık ediyorsa biz bunu nasıl anlayalım?
Hatırlanacağı gibi Ekim Devriminin ilk işlerinden biri gizli anlaşmaları açıklamış olmasıydı. Üstelik her türlü iktidara karşı olan arkadaşların orduları milletvekilleri, milisleri, hapishaneleri, maliyeleri vb, yani devlet niteliği taşıyor olmak için her şeyleri var. Üstelik arkadaşlar diğer bütün devletlerden farklı olarak da iradesini Öcalan’a teslim etmeyi ve biat anlayışını savunmaktadır. Biz bu durumda arkadaşları nasıl anlayalım? Bu durumda Öcalan’ın ve arkadaşların devlet karşıtlığı ile yeni-liberalizmi mi kastediyor olup olmadıklarını nasıl anlayalım?
Arkadaşların Türkiye solunu nasıl müttefik görüyorlar?
Odak, Kürt ulusal hareketini bu hareketin en karanlık günlerinde savunmuş gruplardan biridir. Karşılığında ise düşmanlık görmüştür. Kürt ulusal hareketi poliste arkadaşlarını satmış düşkünleri bize tercih etti. Üstelik bize saldırmaları için onlara olanak tanıdı. Size en karanlık günlerinizde sahip çıkanları satarsanız sosyalistler sizi nasıl anlasın?
Bir yandan “Denizlerin Mahirlerin yolundayız” derken diğer yandan yaşayan devrimcileri her fırsatta itibarsızlaştırmaya çalışırsanız sosyalistler sizi nasıl anlasın?
Bir yandan Marksizmi özgürlükçü bulmaz, hiyerarşik olmakla suçlarken diğer yandan saflarınızda ve kitlelerde, disiplin adına hiyerarşiye biat kültürü geliştirirseniz sosyalistler sizi nasıl anlasın? Bir yandan Kemalizmi ve Türk milliyetçiliğini eleştirirken diğer yandan da her toplantıya PKK bayrağı ve Öcalan resmi asıyorken sosyalistler sizi nasıl anlasın?
Zübeyir Aydar, “Barış sosyalistlere iktidar yolu açacak” da demiş. Bu sözler de PKK’nin mücadelesi “Türkiye solunun önünü açıyor” iddialarını akla getiriyor. Pratikte ise PKK, Türkiye soluna, kendi yaptığı bütün olumsuzlukları taşıma görevini verdi. Ayrıca Türkiye solunu dalkavuklaştırdı. Siz Türkiye solunu güdülecek kaz gördüğünüz sürece sizi nasıl anlayalım?
Arkadaşlar dün öve öve bitiremedikleri Suriye rejimine dayanarak geliştiler. Şimdi Suriye’de testereyle Alevi kesen, Esad karşıtı dincilerle yakınlaşmaya çalışıyorlar.
Anladığımız kadarıyla arkadaşların temel kavgası iktidar olmak. Bu yolda işlerine yarar gördükleri herkesle ittifak yapmaya açıklar. Biz sosyalistlerin ise asıl sorunu emekten, ezilenden ve özgürlükten yana olmaktır. Yarın Erdoğan fırsatını bulur onları satarsa kendilerine sahip çıkan gene ”sosyal şoven”, ”Kemalist” ve ”kaypak” Türkiye solu olacak.

 

 

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.