Perşembe, Şubat 2, 2023
Ana Sayfa Etiketler Lenin

Etiket: Lenin

Lenin’in erken ölümü: Kapitalistlerin geçici zaferi

Selçuk Şahin Polat Kapitalistler zaferlerini, Sovyetlerin yıkılması, Çin’in kapitalizmi uygulaması, Laos ve Vietnam’ın onu takip etmesi, Kamboçya’da Kızıl Kmerlerin vahşeti, K. Kore’nin, feodal sistemle komünizmi eşitlemesi nedenleriyle kutluyorlar. Halbuki zaferlerini kutlayacakları tarih, 21 Ocak 1924’tür. Çünkü bu tarihten itibaren devrimler, kapitalizmin kapısında bir bir sıraya girdi! Komünist hareketin yolunu aydınlatacak olan yol ve yöntemler,...

Devrimlere açık bir dönemin içindeyiz

Hamza Yalçın Zamanın takvimiyle Ekim ayında Çarlık Rusya’sında gerçekleşen ve dünyayı sarsan büyük devrim bugünkü takvimle Kasım ayına denk geliyor. Ekim Devrimi’nin yıldönümünde dünyaya baktığımızda devrimlerin gelişmesi için çok sebep ve olanak olduğunu görüyoruz. Türkiye’de sosyalizm yolunda bir anti-emperyalist ve anti-faşist devrim bugünkü dünya sisteminde ayakta kalmayı ve hedeflerine yürümeyi başarabilir. Türkiye’yi içine düştüğü...

Haluk Gerger’in Anti-Devrimci Marksizmi-II

Selçuk Şahin Polat Paris Komünü ilkeleri-dersleri ve Gerger Gerger’in kitabındaki en son cümle şöyle: “Devletin sönümlenmesi ve partinin bir gönüllüler ordusuna dönüşmesi basit düşler mertebesine indirilemeyecek ve görünmez geleceğe havale edilemeyecek önemde stratejik-programatik hedeflerdir Marksizmde.” (A.g.e., s. 223) Bu tespit, devrim sonrası için olağanüstü içerikte...

Haluk Gerger’in Anti-Devrimci Marksizmi-I

Selçuk Şahin Polat Haluk Gerger’in "Anti-Marksist Devrimcilik-Marksizm Öncesi İsyancı Gelenek ve Günümüze Yansımaları" (Haluk Gerger, Anti - Marksist Devrimcilik, Yordam Kitap, İstanbul, 2022.) adlı kitabını okumaya başladığımda büyük bir heyecan duymuş ve komünizmin sorunlarına ve bugün yaşadığımız sıkıntılara, somut çözüm önerilerini, ha verdi, ha verecek diye okumaya büyük bir ilgiyle devam etmiştim. Sanırım yazar,...

Anti-faşist mücadele ve 9 Mayıs 1945’te faşizme karşı kazanılan buruk zafer

Selçuk Şahin Polat Avrupa’da 8 Mayıs olarak kayda geçen bu zafer, saat farkından olsa gerek, Sovyetlerde ve bugünkü Rusya'da 9 Mayıs'ta kutlanmaktadır. Sovyetlerin kabul ettiği tarihte anti-faşist zaferi kutlamak sanırım en doğru olanıdır. İkinci bir açıklamayı da zaferin burukluğu üzerine yapmam gerek sanırım. Bu zafer, elbette ki koşullarla ilgili yanı...

Bir 78’linin gözüyle sosyalist Hareketimiz-3

Hamza Yalçın Devrimci yenilenme  Önceki iki yazımızın ilkinde 1970’li yıllardan itibaren Türkiye’ye ve dünyaya, ikinci yazıda ise Sovyetler Birliği ve Doğu Avrupa ülkelerindeki iktidarların direnişsiz yıkılmasından hareketle reel-sosyalizm adı verilen sisteme baktık. Reel-sosyalizmin işçi sınıfı iktidarı olmadığını, onun gerçek sosyalizmden farklı özel bir sistem olduğunu gördük Yeni-liberal bireycilik...

Emperyalizm ve gıda sorunu

Sinan Tepe Konuya emperyalizmin tanımıyla başlamamız yanlış olmayacaktır. Lenin’in “Emperyalizm” kitabı, Marksizm'in değişen koşullara uyarlanması açısından önemli bir çalışmadır. Marx, ilk sosyalist devrimlerin Almanya ve İngiltere gibi sanayisi gelişmiş ülkelerde olacağını öne sürer. O gün açısından Marx hiç de haksız sayılmazdı çünkü kapitalizm adeta son nefesini veriyordu. Ülke içinde biriken sermaye...

Mücadele yolunda ölenler mücadele içinde yaşatılmalıdırlar

Hamza Yalçın Türkiye devrimci hareketinin kurucu lideri Mustafa Suphi ve yoldaşları, on beşler, 1921 yılının 28-29 Ocak gecesi burjuvazinin çeteleri tarafından Karadeniz sularında katledildiler. 1983 yılının 29 Ocak şafağında dört devrimci, askeri faşist cunta tarafından idam edildi. Bu iki dönem Türkiye’deki gidiş üzerinde çok büyük etki yaptı. Günümüzden geçmişe bakıldığında devrimcilerin...

Socialismo o Muerte – II

Selçuk Şahin Polat TEK ÜLKEDE SOSYALİZMİN İNŞASI Konuya, liderlerin görüşlerine göz atarak girebiliriz. K. Marx: “Sorun Fransa’da çözülemez, fakat devrim Fransa’da başlar. Bu devrim hiçbir şekilde ulusal sınırlar içinde tamamlanamaz” (1) derken, Engels, 1893 tarihli Paul Lafargue’ye yazdığı mektupta şöyle diyor:

104.YILDÖNÜMÜNDE YENİ EKİM’LER İÇİN

Ziya Ulusoy 1. emperyalist paylaşım savaşı sonucu ağırlaşan kriz ve oluşan devrimci durum koşullarında Çarlık’ı yıkan Şubat  devrimini, yeni bir devrimle, sosyalist devrimle taçlandıran devrim. Dahası, şovenizme karşı kararlılığını savaş koşullarında da sürdürmeyi başaran Bolşevik partisinin, barış, toprak ve politik özgürlük taleplerini koruyarak sosyalist devrim şiarıyla zafere yürüdüğü devrim.

KÖŞE YAZILARI