TMMOB dava açtı: Kanal İstanbul’a verilen ÇED olumlu kararı iptal edilsin!

0
794

Kanal İstanbul projesi için verilen Çevre Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararına TMMOB karşı dava açtı. TMMOB yaptığı açıklamada, hazırlanan bilimsel raporların gözardı edildiğini ve projenin kamu yararına aykırı olduğunu belirtti.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Kanal İstanbul Projesi ÇED olumlu kararına karşı dava açtı. 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Korkmaz tarafından yapılan ve “Anayasa’ya, 2872 Sayılı Çevre Kanunu’na ve Uluslararası Sözleşmelere, kamu yararına, bilimsel-teknik gereklere, şehircilik ilkelerine ve planlama esaslarına aykırı KANAL İSTANBUL ÇED OLUMLU KARARI ivedilikle iptal edilmelidir.” denilen açıklamanın tam metni şu şekilde:

KANAL İSTANBUL ÇED OLUMLU KARARI İPTAL EDİLSİN

Bilim insanlarının tüm eleştirilerine ve 100 binden fazla yurttaşımızın itiraz dilekçesine rağmen, Kanal İstanbul ÇED Raporu hakkında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararının iptali için Birliğimiz tarafından dava açılarak hukuki süreç başlatılmıştır.

Bırakın itiraz dilekçelerinin değerlendirilmesinin, ÇED raporunun incelenmesinin bile mümkün olmayacağı kadar kısa bir sürede verilen “ÇED Olumlu” kararı bilimsellikten ve kamu yararından uzaktır.

Dava dilekçesinde de belirttiğimiz gibi, Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde halkın sürece katılımı engellenmiş, projeye ilişkin akademik ve mesleki çevrelerce hazırlanan bilimsel raporlar göz ardı edilmiştir. Anayasamız, 2872 sayılı Çevre Yasamız ve uluslararası sözleşmeler uyarınca zorunlu olan “katılım ilkesini” yok sayılması dava konusu işlemi en baştan hukuka aykırı hale getirmektedir.

Kanal İstanbul Projesi, İstanbul’un yaşam destek sistemleri olan orman alanlarının, tarım ve mera alanlarının, su kaynakları ve havzalarının, doğal ve arkeolojik sit alanlarının, Önemli Bitki ve Önemli Kuş Alanlarının, yerleşme alanlarının, dünyada örneği nadir kalmış coğrafik varlıklardan olan Küçükçekmece Lagün ve Kumul alanlarının, kuş göç yollarının içinden geçerek bu alanların yok olmasına neden olacaktır.

Gerek inşaat, gerekse de işletme aşamasında doğuracağı etkiler dolayısıyla da bir bütün olarak denizlerin, boğazların, su ekosisteminin, endemik ve mutlak korunması gerekli türleri de içeren uluslararası öneme sahipflora ve fauna unsurlarının geri dönüşü olmayacak biçimde tahribine neden olacak bu proje açık biçimde çevreye ve insan hayatına zararlıdır.

Anayasa’ya, 2872 Sayılı Çevre Kanunu’na ve Uluslararası Sözleşmelere, kamu yararına, bilimsel-teknik gereklere, şehircilik ilkelerine ve planlama esaslarına aykırı KANAL İSTANBUL ÇED OLUMLU KARARI ivedilikle iptal edilmelidir.

TMMOB olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bilime ve tekniğe aykırı, doğayı ve insan hayatını tehdit eden, toplumun genel çıkarına uygun olmayan tüm projelere karşı çıkmaya devam edeceğiz.

EMİN KORAMAZ

TMMOB YÖNETİM KURULU BAŞKANI

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.