TTB’nden açıklama: “Mart ayında da g(ö)revdeyiz!”

0
613

Türk Tabipleri Birliği (TTB), “Emek Bizim Söz Bizim” eylem programının devamını bugün gerçekleştirdiği basın toplantısıyla duyurdu. TTB Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı “Emeğimiz, haklarımız için sürekli dile getirdiğimiz acil taleplerimiz için adım atılmazsa 14-15 Mart günleri bütün hekimler bütün Türkiye’de bütün sağlık kurumlarında g(ö)revde olacağız.” ifadelerini kullandı.

Düzenlenen basın toplantısına TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, TTB Merkez Konseyi Üyesi Doç. Dr. Deniz Erdoğdu, Ankara Tabip Odası (ATO) Başkanı Dr. Ali Karakoç ve ATO Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ayşe Uğurlu katıldı.

Basın açıklamasında Fincancı şunları söyledi: “Bildiğiniz gibi Türkiye’de uzun zamandır sağlık sistemindeki çöküşü birlikte dile getiriyor; hem haklarımız, taleplerimiz için hem de sağlık hakkı için mücadelede bir arada duruyoruz. 14 Mart Tıp Bayramına giderken hep beraber, ‘14-15 Mart’ta Bütün Hekimler G(ö)REV’e demek için bugün buluştuk. Hakkımız olanı mutlaka alacağımızı bir kez daha sizlere duyurmak istiyoruz.”

Ayrıca Korur Fincancı, eylem takvimi şöyle sıraladı:

“24 Şubat- 20 Mart 2022: TTB Merkez Konseyi İl Gezilerinde olacak.

26 Şubat 2022: TTB Genel Yönetim Kurulu toplanacak.

1 Mart 2022: ‘TTB ve Tabip Odaları Hekimlerin Taleplerini Açıklıyor’ basın toplantısı gerçekleştirilecek.

11 Mart 2022: Pandeminin ikinci yıldönümünde ölen yurttaşlarımızı, meslektaşlarımızı unutmayacağız, unutturmayacağız. ‘Pandeminin Ağır Sonuçlarının Sorumlularını Biliyoruz’ kitlesel basın açıklamaları gerçekleştireceğiz. Merkez Konseyi olarak bizler de Sağlık Bakanlığı önünde olacağız.

11 Mart 2022: Aynı gün akşam uluslararası katılımlı bir çevrimiçi toplantıda “Pandemide Yaşananlar Önlenebilirdi” başlığıyla önlenemeyenleri ve önlenmesi için yapılması gerekenleri konuşacağız.

13 Mart 2022: İstanbul’da, Beyaz Buluşma ve Yürüyüş gerçekleştireceğiz.

14-15 Mart 2022: Büyük G(ö)REV’deyiz.

15 Mart 2022: Siyasi Parti Gruplarını ziyaret edeceğiz.

16 Mart 2022: Dr. Nevzat Eren Ulusal Halk Sağlığı Sempozyumunda ‘Başka Bir Sağlık Sistemi: Neden, Nasıl?’ birlikte tartışacağız

19-20 Mart 2022: İllerde Büyük Beyaz Buluşmalar gerçekleştireceğiz.”

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.