Cuma Gürsoy Yazdı: Anayasa Değişikliğine Neden Hayır?

0
1924

Cuma Gürsoy

Dünyada çok süratli değişimler yaşanmakta. Bunun yanında özellikle bölgemizde de değişimler baş döndürücü hızda. Ortadoğu’da yaşanan süreç ise bizi çok yakından ilgilendirmekte.

AKP hükumeti 15 yıldır bu ülkeyi bir çıkmaza soktu ve Ortadoğu bataklığına çekti. İçte ise ciddi bir siyasal İslamcı anlayışı halkın başına bela etti. Siyasal İslam’ı hakim kılmak için, toplumsal yaşamı değiştirecek çok çeşitli yasalar çıkardı. Bunlardan birisi de yeni anayasa değişikliği.

AKP iktidarı bu anayasa değişikliği ile toplumu daha da gericileştirmek için elinden geleni yapmaktadır. Elbette tarihin akışını durdurmaları mümkün değildir. Ekonomik, politik gelişmeleri engellemeleri olası değildir. Fakat elinden geleni ardına koymamaktadır bu gerici anlayış. Ülkeyi dışarıda Ortadoğu bataklığına sokan bu şeriatçı anlayış, içeride de toplumun hayatını değiştirecek adımları hızlı şekilde atmaya çalışmaktadır. Bunun için de toplumu baskı altına almak, tutuklamak, gözdağı vermek, işkence yapmak gibi türlü yöntemlerinin yanında şimdi de kendilerince daha köklü olacağını düşündükleri yasa değişikliği ve yeni anayasa devreye sokulmaya çalışılmaktadır. Tüm bunlarla ülkeyi ve toplumumuzu yüz yıl geriye götürmeye çalışmaktadırlar. Başaramayacaklar!

Peki bu anayasa ne getirmektedir? Başkanlık ve Bakanlar Kurulu kalkıyor. Başkanın seçeceği, seçerken kimseye bilgi verme durumunda olmadığı, sayılarını başkanın tayin ettiği, seçme seçilme kıstaslarını başkanın belirlediği, son ana kadar kim olduğunu bilemeyeceğimiz, kimilerini ise herhalde hiç bilemeyeceğimiz başkan yardımcılarına kavuşacağız. TBMM, başkana tanınan kararname yetkisi üzerinden yalnızca şekli bir organa dönüşecek. Başkan gerekçe göstermeden Meclis’i fesih yetkisine sahip olacak. Savaş, OHAL, sıkıyönetim gibi stratejik kararları verme yetkisine sahip olacak. Suç işlediği şüphesi halinde başkan yargılanamayacak. Daha doğru bir ifadeyle “yargılanmak için 400 milletvekilinin onayı” zorunluluğu bunu adeta imkansız hale getirecek. Zaten yargıyı ve HSYK’yı da başkan seçecek, böylece yargı yoluyla başkanı dengeleme yolu da kapatılacak. MİT, polis, ordu, medya, ekonomi, yargı mutlak şekilde başkana bağlanacak.

Bakanlar kurulu feshedilirken ilgisi dahili olduğu tüm alanlar doğrudan başkana bağlanacak. Aslında tabii bağlı olmayan kurumlar hangileri (tabii bulunabilirse) onları bulmak daha pratik hale gelir.

Bu yasa kimleri etkilemektedir? Bu yasa tüm halkı etkiliyor. Burjuvaziyi bile etkilemektedir. Peki niçin? Sermaye ülkede ve dünyada mal satabilmek için yeni üretimlere ihtiyaç duymaktadır. Yeni pazarlara ihtiyaç duymaktadır. Üretim, teknoloji demektir; teknoloji, yenilik demektir. Gericiler, şeriatçılar ise yeniliğe karşıdır. Bundan ötürü global sermaye radikal gericiliğe aslında karşı durmaktadır. Sermaye özgür ortamda gelişir. Ortadoğu’da şeriatla yönetilen ülkelere bakıldığında ne bir yenilikten ne de bir icat veya buluştan söz edilebilir. Üretim ilişkilerinin doğası gereği sermaye radikal dinci gericiliğe, şeriata karşıdır.

Ülkemizde ise gericiliğin toplumda taban buldurulmaya çalışılmasının nedeni halkın dini duygularıdır. AKP toplumun geri duygularını okşayarak 15 yıl iktidarda kalmayı başarmıştır. Ama inanıyorum ki onun da sonu yaklaşmıştır. Bu yasa başka kimleri etkilemektedir? Laik, seküler kesimi. Aleviler, çağdaş yaşamı benimseyenleri, Kürtleri, işçileri, emeği ile çalışanları, farklı inançlardan azınlıkları ve ateistleri… Kısacası tüm toplumu etkilemektedir.

Neden hayır diyeceğim? Can güvenliğim ve yaşam hakkım için. Laik eğitim için, emeğin hakları için. Doğanın korunması için. Yolsuzluklara ve talana, diktatörlüğe karşı olduğum için. Faşizme karşı olduğum için, çocuk istismarlarına dur demek için. Toplumsal barışı savunduğum için. Bilimsel ve laik eğitimden yana olduğum için. Eşit yurttaşlık ve bir arada yaşamı savunduğum için. Kadınlara cinsel saldırı olmaması, insanların toplumda daha özgür yaşamasının garantisi için. Cumhuriyetin kazanımlarını korumak için.

Tüm bu saydıklarıma ise ancak örgütlü bir güç olursak sahip olabiliriz. Meydan okumadan olmaz. Birleşik Haziran Hareketi saflarında mücadeleye katılmamız gerekmektedir. Hayır saflarını büyütelim. Hiç az değiliz. Moralimizi yüksek tutacağız. BİZ KAZANACAĞIZ. BAŞKANLIĞA HAYIR DİYORUM.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.