DAVET: Karl Marks’ın Kapital Kitabını Birlikte Okuyoruz

0
1308

355170Birlikte ve karşılıklı öğrenme temelinde geliştirmeye çalıştığımız eğitim sürecine devam ediyoruz.
Yaklaşık bir sene önce, anlayışımızı solla birlikte geliştirebilmek için Marks’ın Kapital adlı eserini ele almayı önümüze koymuştuk. Bu çalışmadan biz Marks’ın eserinden yararlanarak birbirimizin yardımıyla günümüz kapitalizmi ve devrimci mücadele hakkında daha ileri ve ortak bir görüşe ulaşmayı amaçlıyoruz. Burada özellikle alçakgönüllü ve yoldaşça bir tutumla « birlikte öğrenme metodu » geliştirmeyi istiyoruz.
Avrupa’nın çeşitli ülkeleri ve Türkiye’de okuma çalışmaları başlattık. Aynı zamanda da haftalık, internet yoluyla Türkiye’nin çeşitli illerinden ve Avrupa’da yaşama zorunluluğu bulunan arkadaşlarımızı bir araya getirerek çalışmayı sürdürüyoruz. Yine, Türkiye’de EHP’li arkadaşlar ile başlattığımız çalışmayı sürdüyoruz. İki farklı grup olarak bir yıldır ortak çalışma sürdürüyor ve bu çalışmanın bizleri hem geliştirdiğini hem de birbirimize yaklaştırdığını hissediyoruz.
Farklı deneyimlerden insanların birbirlerinin yardımıyla öğrenmesini sağlayan bu çalışmalarımız esas olarak pratiğe yöneliktir. Bu alternatif çalışma ile sol arası ilişkilerde ve toplumla olan ilişkilerde alışılmış güç ve manipülasyona dayalı ilişkilerden arınmak, devrimci eleştiriciliği ve gerçek anlamda özgürleştirici ilişkileri geliştirmek istiyoruz.
Kapitalist düzendeki öğretme metodu, egemen ilişkinin belirleyici olduğu, tek yanlı öğretme sistemine dayanır. Öğreten özne, öğrenen ise nesne rolündedir. Öğrenme süreci başından sonuna esas olarak bu şekilde yürür. Solda da etkin olarak kullanılan yöntem ne yazık ki bu temeldedir.
Birlikte öğrenme ile mevcut anlayışa alternatif bir metodu geliştirmek ve bu süreç içinde algıda ve pratikte farklılıklar yaratmayı amaçlıyoruz.
Bu anlayış temelinde Kapital kitabını birlikte okumak; solda birlik çabalarına bir katkı sunma olanağıdır.
Çalışmamız, metalar dünyasına hapsolarak, kendisine ve çevresine yabancılaşan, sömürü ve baskı düzenine radikal bir eleştiri geliştiremeyen insanın; devrimci eleştiriciliğe ve insani değerlerine daha gelişkin düzeyde yeniden ulaşmasını amaçlıyor.
Gezi direnişi sürecinden önce düşüncesini temellendirdiğimiz, fakat pratik olarak kendi çevremizle sınırlı kalan çalışmamızı, Gezi’deki dayanışma ruhuyla genişletmek istiyoruz.
Çalışmamalarımızı izlemek ve öğrenmek isteyen kişi ya da gruplar ile ilişkilerimizi geliştirmek, birlikte daha etkin çalışmalar yürütmek istiyoruz.
Siz de gelin Marks’ı birlikte okuyarak günümüz dünyasını ve ülkemizi birlikte kavrayalım!
ODAK Dergisi, istanbul Büro, Tel. (216) 346 9149 (istanbulodak@hotmail.com)
ODAK Dergisi Paris Temsilciliği
ASFA (Anadolu Fransa Dayanışma Derneği)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.