Kırıkkale F Tipi Hapishanesi’nde Hak İhalleleri Devam Ediyor

0
1830

Kırıkkale Hapishanesi hak ihlalleri:
(Murat Karayel’in 13.03.2018 tarihli mektubundan alınmıştır!)

*Yayın yasakları devam ediyor. Sorun günden güne derinleşiyor. Ziyaret posta gibi yollarla dergi kitap edinmemizin engellenmesine Özgürlükçü Demokrasi Gazetesi’nin hapishaneye alınmaması da eklendi.
*Aylık olması gereken açık görüşler halen 2 ayda bir yaptırılıyor. Ziyaret alanında yiyecek içecek bulundurulması yasağı sürüyor. Ziyaretçilerimize su dahi götüremiyoruz.
*OHAL bahanesiyle çıkarılmış kanun hükmünde kararnameye dayanılarak, öğrenci tutsakların kayıtlı oldukları okullara devamı bu dönemde engellendi.
*Berberdeki makasların toplatılarak makine ile tektip tıraş dayatması nedeniyle aylardır saç tıraşı olamıyoruz.
*Güvenlikle alakası bulunmayan yasak ve sınırlamalara her geçen gün yenileri eklenerek tutsakların yaşamları kasıtla zorlaştırılıyor. Daha önce çamaşır leğenleri su kovaları paspas ve fırça sapları toplanmıştı. Şimdi tuvaletlerin sifonları söküldü. Duvara monteli ahşap TV sehpaları sökülüp götürüldü. Kantinde metal kaşık (zaten çok ince, kolayca eğilen türden satılıyordu)satışına son verildi. Çatallardan sonra kaşıklarda da plastiğe mecbur edildi insanlarımız. Bulaşık eldiveni satışına son verildi, cilt rahatsızlığı, alerjisi olan arkadaşlarımız dahi çamaşırı, bulaşığı çıplak elle yıkamak zorunda bırakıldı.
*Hastane sevklerinin gecikmesi, havasız tek kişilik bölmeli tabut gibi ringlerle sevk dayatması, muayene sırasında kelepçe açılmaması gibi sorunlar çıkarılarak sağlık hizmetine erişimimiz engelleniyor.
*Kronik hastalıkları olan Cihat Özdemir, bir buçuk yıl önce düzenli kontrolü Uzman Dr. tarafından istenmesine rağmen hastaneye götürülmüş değil. Her defasında sevk sorunu çıkarılarak kontrolleri engelleniyor.
*Cihat Özdemir için bakanlık tarafından sağlık kurulu raporu istenmiş, ancak hastaneye tabut gibi ring ile gitmesi dayatıldığından kurul muayenesi kesintiye uğramıştır. Yine ring sorunu nedeniyle 18 Ocak 2018 günü yapılması gereken muayenesi iptal edilmiştir.
*Süreklileşmiş kulak rahatsızlığı nedeniyle 12.02.2018 günü Yüksek İhtisas Hastanesi’ne sevki yapılan Cihat Özdemir, muayene sırasında kelepçe açılmamış olduğundan muayene olamadan geri dönmüştür. Kulak zarındaki yırtık, kemiklerdeki iltihaplanma nedeniyle sürekli kulak akıntısı olmaktadır. Duyma kaybı meydana gelmiştir. Defalarca ameliyat gerektiği söylenmiş ama her defasında ilaç yazılarak geçiştirilmiştir. Ameliyat gerektiğini belirten doktorun sonra ilaçla hasta savması, bunun birkaç kez farklı doktorlarca yapılması devrimci tutsaklara yaklaşımın ne olduğunun göstergesidir.
*Hapishane ‘Eğitim Kurulu’nun kararıyla Özgürlükçü demokrasi gazetesinin alınması yasaklandı. Yasaklamaya bahane olarak Afrin’le ilgili haberler gösterildi.
*Zeynel Karabulut’un İHD’ye yollamak isteği mektubu ‘Afrin Operasyonu’nu katliam olarak nitelediği ve propaganda yaptığı iddiasıyla engellenerek hücre cezası verildi.
*Murat Karayel’in İnan Kaloğluları’na yollamak istediği taahhütlü mektup ‘Disiplin Kurulu’nun 2017/560 sayılı kararıyla , ‘örgütsel iletişim’ iddiasıyla engellendi. Kurul kararına itirazı infaz hâkimliği tarafından reddedildi.
*Mert Yazar’ın Burak Yıldırım’a yollamak istediği mektup ‘örgütsel haberleşme’ iddiasıyla, ‘Disiplin Kurulu’nun 2018/20sayılı kararıyla engellendi.
*Süleyman Yılmaz Bulduruç, Cihat Özdemir ve Sadık Sabancılar’a işkenceyi protesto ederek kapı dövdükleri, slogan attıkları için ziyaret ve iletişim cezaları verilmiş; itirazları infaz hâkimliği ve ağır ceza mahkemesi tarafından reddedilmiştir.
*Cihat Özdemir, murat karayel, kemal Tufan, Mustafa Kocatürk, Süleyman Yılmaz Bulduruç, Cihat Özdemir ve Sadık Sabancılar’a OHAL’i protesto etmek, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’yla dayanışmak amacıyla yaptıkları açlık grevi nedeniyle çeşitli cezalar verilmiş, cezalara itirazları infaz hâkimliği ve ağır ceza mahkemesi tarafından reddedilince arkadaşlarımız sohbet, atölye, spor etkinliklerine çıkarılmamışlardır.
*Taciz amaçlı takılan havalandırma kameralarını ve sensörünü bozdukları iddiasıyla kemal tufan ve murat karayele verilen hücre cezaları infaz hâkimliğinin 07.02.2018 tarihli, 2018/160 ve 2018/161 sayılı kararıyla onanmıştır. Sensörde, kamerada arıza olmadığı açık iken, dosyada bu yönde bir rapor yok iken, dosyayı okumadığı belli olan hâkim kararını vermiştir.
*Havalandırmalara takılan, dolasıyla günlük yaşam alanlarımızı gözlemleyerek tacize hizmet eden kameraların görüntü almasını engellemekten Selçuk Çelik, Erdi Sidal, Mustafa Kocatürk, Resul Kocatürk, Sadık Sabancılar, Kemal Tufan, Murat Karayel, , Süleyman Yılmaz Bulduruç, Cihat Özdemir’e defalarca ziyaretten yoksun bırakma ve hücre cezaları verilmiştir.
İnfaz hâkimliği tüm duruşmaları SEGBİS aracılığı ile yaparak savunma hakkını kısıtlaması süreklilik kazanmış diğer bir uygulamadır. Karar verirken infaz hâkimliği ve ağır ceza mahkemesinin dilekçelerimizi okumadığı kesin, dosyayı incelediği şüphelidir. Hapishane idaresinin, savcılığa bildirdiği görüş karar olarak çıkmaktadır

*Yayın yasakları devam ediyor. Sorun günden güne derinleşiyor. Ziyaret posta gibi yollarla dergi kitap edinmemizin engellenmesine Özgürlükçü Demokrasi Gazetesi’nin hapishaneye alınmaması da eklendi.
*Aylık olması gereken açık görüşler halen 2 ayda bir yaptırılıyor. Ziyaret alanında yiyecek içecek bulundurulması yasağı sürüyor. Ziyaretçilerimize su dahi götüremiyoruz.
*OHAL bahanesiyle çıkarılmış kanun hükmünde kararnameye dayanılarak, öğrenci tutsakların kayıtlı oldukları okullara devamı bu dönemde engellendi.
*Berberdeki makasların toplatılarak makine ile tektip tıraş dayatması nedeniyle aylardır saç tıraşı olamıyoruz.
*Güvenlikle alakası bulunmayan yasak ve sınırlamalara her geçen gün yenileri eklenerek tutsakların yaşamları kasıtla zorlaştırılıyor. Daha önce çamaşır leğenleri su kovaları paspas ve fırça sapları toplanmıştı. Şimdi tuvaletlerin sifonları söküldü. Duvara monteli ahşap TV sehpaları sökülüp götürüldü. Kantinde metal kaşık (zaten çok ince, kolayca eğilen türden satılıyordu)satışına son verildi. Çatallardan sonra kaşıklarda da plastiğe mecbur edildi insanlarımız. Bulaşık eldiveni satışına son verildi, cilt rahatsızlığı, alerjisi olan arkadaşlarımız dahi çamaşırı, bulaşığı çıplak elle yıkamak zorunda bırakıldı.
*Hastane sevklerinin gecikmesi, havasız tek kişilik bölmeli tabut gibi ringlerle sevk dayatması, muayene sırasında kelepçe açılmaması gibi sorunlar çıkarılarak sağlık hizmetine erişimimiz engelleniyor.
*Kronik hastalıkları olan Cihat Özdemir, bir buçuk yıl önce düzenli kontrolü Uzman Dr. tarafından istenmesine rağmen hastaneye götürülmüş değil. Her defasında sevk sorunu çıkarılarak kontrolleri engelleniyor.
*Cihat Özdemir için bakanlık tarafından sağlık kurulu raporu istenmiş, ancak hastaneye tabut gibi ring ile gitmesi dayatıldığından kurul muayenesi kesintiye uğramıştır. Yine ring sorunu nedeniyle 18 Ocak 2018 günü yapılması gereken muayenesi iptal edilmiştir.
*Süreklileşmiş kulak rahatsızlığı nedeniyle 12.02.2018 günü Yüksek İhtisas Hastanesi’ne sevki yapılan Cihat Özdemir, muayene sırasında kelepçe açılmamış olduğundan muayene olamadan geri dönmüştür. Kulak zarındaki yırtık, kemiklerdeki iltihaplanma nedeniyle sürekli kulak akıntısı olmaktadır. Duyma kaybı meydana gelmiştir. Defalarca ameliyat gerektiği söylenmiş ama her defasında ilaç yazılarak geçiştirilmiştir. Ameliyat gerektiğini belirten doktorun sonra ilaçla hasta savması, bunun birkaç kez farklı doktorlarca yapılması devrimci tutsaklara yaklaşımın ne olduğunun göstergesidir.
*Hapishane ‘Eğitim Kurulu’nun kararıyla Özgürlükçü demokrasi gazetesinin alınması yasaklandı. Yasaklamaya bahane olarak Afrin’le ilgili haberler gösterildi.
*Zeynel Karabulut’un İHD’ye yollamak isteği mektubu ‘Afrin Operasyonu’nu katliam olarak nitelediği ve propaganda yaptığı iddiasıyla engellenerek hücre cezası verildi.
*Murat Karayel’in İnan Kaloğluları’na yollamak istediği taahhütlü mektup ‘Disiplin Kurulu’nun 2017/560 sayılı kararıyla , ‘örgütsel iletişim’ iddiasıyla engellendi. Kurul kararına itirazı infaz hâkimliği tarafından reddedildi.
*Mert Yazar’ın Burak Yıldırım’a yollamak istediği mektup ‘örgütsel haberleşme’ iddiasıyla, ‘Disiplin Kurulu’nun 2018/20sayılı kararıyla engellendi.
*Süleyman Yılmaz Bulduruç, Cihat Özdemir ve Sadık Sabancılar’a işkenceyi protesto ederek kapı dövdükleri, slogan attıkları için ziyaret ve iletişim cezaları verilmiş; itirazları infaz hâkimliği ve ağır ceza mahkemesi tarafından reddedilmiştir.
*Cihat Özdemir, murat karayel, kemal Tufan, Mustafa Kocatürk, Süleyman Yılmaz Bulduruç, Cihat Özdemir ve Sadık Sabancılar’a OHAL’i protesto etmek, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’yla dayanışmak amacıyla yaptıkları açlık grevi nedeniyle çeşitli cezalar verilmiş, cezalara itirazları infaz hâkimliği ve ağır ceza mahkemesi tarafından reddedilince arkadaşlarımız sohbet, atölye, spor etkinliklerine çıkarılmamışlardır.
*Taciz amaçlı takılan havalandırma kameralarını ve sensörünü bozdukları iddiasıyla kemal tufan ve murat karayele verilen hücre cezaları infaz hâkimliğinin 07.02.2018 tarihli, 2018/160 ve 2018/161 sayılı kararıyla onanmıştır. Sensörde, kamerada arıza olmadığı açık iken, dosyada bu yönde bir rapor yok iken, dosyayı okumadığı belli olan hâkim kararını vermiştir.
*Havalandırmalara takılan, dolasıyla günlük yaşam alanlarımızı gözlemleyerek tacize hizmet eden kameraların görüntü almasını engellemekten Selçuk Çelik, Erdi Sidal, Mustafa Kocatürk, Resul Kocatürk, Sadık Sabancılar, Kemal Tufan, Murat Karayel, , Süleyman Yılmaz Bulduruç, Cihat Özdemir’e defalarca ziyaretten yoksun bırakma ve hücre cezaları verilmiştir.
İnfaz hâkimliği tüm duruşmaları SEGBİS aracılığı ile yaparak savunma hakkını kısıtlaması süreklilik kazanmış diğer bir uygulamadır. Karar verirken infaz hâkimliği ve ağır ceza mahkemesinin dilekçelerimizi okumadığı kesin, dosyayı incelediği şüphelidir. Hapishane idaresinin, savcılığa bildirdiği görüş karar olarak çıkmaktadır

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.