Sol, öldürülmelerine rağmen Rosa ve Karl sayesinde birleşti

0
559

Ivan Kowalski

ROSA LÜKSEMBURG için kitabe

Rosa Luxemburg burada gömülüdür

Polonyalı bir Yahudi, Alman işçilerinin savunucusu

Alman zalimler adına öldürüldü.

Ezilenler, uyuşmazlığınızı gömün!

KARL LIEBKNECHT için kitabe

Karl Liebknecht burada gömülüdür

Savaşa karşı savaşan

O katledildiğinde şehrimiz hala duruyordu.

Bertolt Brecht, Die Gedichte von Bertolt Brecht in einem Band, Suhrkamp-Verlag, Frankfurt am Main, 1981

Bu kadar kolay olduğunu düşündüler. Rosa ve Karl’ı ve onlarla birlikte Alman Solu’nu öldürürler

İşçi sınıfını, halkı, ülkeyi kim sefalete ve bir dünya savaşına sürükledi?

Alman generaller, emiri veren büyük toprak sahipleri ve büyük şirketlerin arzuladıklarını askeri olarak hayata geçirdiler. Çıkarları için.

Alman emperyalizmi, üretim ve üretkenlik açısından önde gelen emperyalist devletleri yakalamış olsa da, sömürgeler biçimindeki sömürü amaçları için dünyadan çok azını almıştı. Afrika ülkelerindeki ve örneğin Çin’deki sömürge yönetimi çok daha acımasızdı.

Bütün bunlar onlar için yeterli değildi.

Her şeyden önce fransız, rus ve ingiliz emperyalist rekabet yenilmeliydi! Bunun için savaş gerekliydi ve bu da başlangıçta Birinci Dünya Savaşı olacaktı.

Kurucuları Wilhelm Liebknecht ve August Bebel olan sosyal demokrasi ezilenlerin aciliyeti olan kaygılarını ve taleplerini tutarlı bir şekilde temsil edecek bir parti değildi artık. Egemen sınıfa yöneldiler ve emperyalist savaş partisine dönüştüler.

Rosa ve Karl, işçi partisinin ihanetini öğütmek için bir kolektif yarattılar. Bu nedenle Clara Zetkin ve diğer yoldaşlarla birlikte Almanya Komünist Partisi’ni kurdular.

Ancak egemen sınıf, Birinci Dünya Savaşı’ndaki yenilgilerini kabul edemedi. Ne dışarıdan (Versailles Antlaşması’nın kabulü), ne de içeriden (güçlenen bir işçi sınıfına iktidar devri).

Bu yüzden öldürülmelerini emretti. Büyük bir sanayi fonu finansmanı sağladı, bilinen militaristler emri yerine getirdi.

Ancak bugüne kadar, katledilmelerine rağmen, Rosa ve Karl Almanya’da solun birliğinin temsil etmekte ve Avrupa’da ve dünyanın bazı bölgelerinde solun birliğini yansıtmaktadırlar.

Kapitalist baskıya ve emperyalist savaşlara direnmeleri için birçok nesile cesaret ve güç verdiler.

Emperyalizmin top namlularından çıkan duman nihayet dağılana kadar bize güç veriyorlar.

Bu yüzden Rosa Luxemburg ile haykırıyoruz!

“Ya sosyalizm ya barbarlık!”

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.