İnsan Hakları Derneği’nden açıklama

0
1944

İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi bir açıklama yaparak günlerdir hedef alınan, baskı ve saldırılara maruz bırakılan Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri üzerindeki bu uygulamaları kınadığını; derhal yasadışı şekilde tahakküm altına alınmaya çalışılan öğrencilerin bu durumuna son verilmesi gerektiğini ifade etti.

“İnsan hakları savunucuları olarak; başta Cumhurbaşkanı olmak üzere tüm hükümet temsilcilerine, YÖK ve okul yönetimine, Boğaziçi Üniversitesinde yaşanan bu tehlikeli gidişata derhal son verilmesi, tehtitkar ve düşmanlaştırıcı tutumlarından vazgeçmeleri çağrısında bulunuyoruz.“ ifadelerine yer verilen açıklamanın tam metni şu şekilde:

Basına ve Kamuoyuna 26 Mart 2018

İktidara Muhalefet Etmek ve Eleştiri Anayasal Haktır

Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri Üzerindeki

Hukuka Aykırı Baskıya Derhal Son Verilsin

Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde iktidarın Afrin politikalarını eleştiren bir grup öğrenci hedef gösterilerek gözaltına alındı. 19 Mart’ta başlayan süreç, okul yönetimi ve YÖK’ten sonra Cumhurbaşkanı’nın “O komünist, o vatan haini, terörist gençler… O terörist gençlerle ilgili her türlü çalışmayı yapıyoruz. Bu gençlere üniversitede okuma hakkı vermeyeceğiz” açıklamasından sonra, dün sabah üç öğrencinin daha yeni bir operasyonla gözaltına alınmaları ile kabul edilemez bir evreye varmış bulunmaktadır. Öğrencilerin can güvenliklerini ve eğitim haklarını tehdit eden, düşünce ve ifade özgürlüğünü, kişi güvenliğini ortadan kaldıran, asılsız suç isnadında bulunmakla kalmayıp hükümde de bulunarak masumiyet karinesini yok sayan ve yargıyı siyasi iradeye tabi kılarak hiçleştiren, anayasayı, yasaları ve uluslararası sözleşmelerden kaynaklı yükümlülükleri ihlal eden bu söylem ve tutumdan derhal vazgeçilmelidir. Bu tutumun devamı halinde ağır sonuçları olacağı aşikardır ve hedef gösterilen öğrencilerden her hangi birinin başına geleceklerden bu gerginliği tırmandıranlar, başta siyasi iktidar ve YÖK sorumlu olacaktır.

Gözaltına alınan öğrencilerin Asayiş Şube Toplumsal Olaylar Masasında işlemleri devam etmesine rağmen, iktidar ve taraftarı siyasiler tarafından pervasızca “terörist” ilan edilmeleri, okul yönetimi ve YÖK’ün gerginliği yatıştırması gerekirken daha da tırmandıran açıklamaları, üniversite tarihinde ilk defa çevik kuvvet polislerinin kampüse girmesi, ardından AKP Gençlik Kolları ve Cumhurbaşkanının birbirine benzer ve öğrencileri düşman gören açıklamalar yapmış olmaları, öğrencilere birbiri ardına yapılan gözaltı operasyonları, bütün bu olanlar bu olayın tekil ya da tesadüfi olmadığını ve üniversitelerde gerginliğin tırmandırılmak istendiğini düşündürmektedir.

12 Nisan 1991 tarihinde yapılan yasal değişiklikle “komünizm propagandası” suç olmaktan çıkartılmışken, Cumhurbaşkanı’nın açıklamasında “..o komünist …” sözünün suçlama amaçlı kullanılması ayrıca dikkat çekicidir. Her tür muhalefeti “vatan hainliği” ve “terörist” olmakla niteleme eğilimine ek olarak, yasalarda yeri olmayan suçlar üretilerek suçta ve cezada kanunilik prensibi de yok sayılmaktadır.

İnsan hakları savunucuları olarak; başta Cumhurbaşkanı olmak üzere tüm hükümet temsilcilerine, YÖK ve okul yönetimine, Boğaziçi Üniversitesinde yaşanan bu tehlikeli gidişata derhal son verilmesi, tehtitkar ve düşmanlaştırıcı tutumlarından vazgeçmeleri çağrısında bulunuyoruz. İktidar, her zaman ve her yerde ve tabii ki üniversitelerde, Anayasaya, yasalara ve uluslararası sözleşmelerden kaynaklı yükümlülüklere uygun hareket etmeli, düşünce ve ifade özgürlüğü bağlamında muhalif her tür düşünce ve barışçıl eylem özgür olmalıdır. Haksız suçlamalarla gözaltına alınmış olan öğrenciler derhal serbest bırakılmalı, üzerlerindeki keyfi baskıya derhal son verilmelidir.

İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.